Numeriek Redeneren

Aantal lezers van een Krant

Kranten

Lezers (miljoen)

Percentage volwassenen dat elke krant leest in jaar 3

Jaar 1

Jaar 2

Mannen

Vrouwen

The Daily Chronicle

3.6

2.9

7

6

Daily News

13.8

9.3

24

18

The Tribune

1.1

1.4

4

3

The Herald

8.5

12.7

30

23

Daily Echo

4.8

4.9

10

12

Vraag 1: Welke krant werd in jaar 3 gelezen door een hoger percentage vrouwen dan mannen?
A B C D E

The Tribune

The Herald

Daily News

Daily Echo

The Daily Chronicle

Vraag 2: Hoeveel lezers hadden The Daily Chronicle, de Daily Echo en The Tribune samen in jaar 1?
A B C D E

10.6

8.4

9.5

12.2

7.8Bedrag gespendeerd aan de import van Computers

Bedrag gespendeerd aan de import van Computers

Vraag 3: Hoeveel spendeerde Duitsland in jaar 3 meer aan computerimport dan Italië?
A B C D E

650 miljoen

700 miljoen

750 miljoen

800 miljoen

850 miljoen

Vraag 4: Als het bedrag dat in jaar 5 in Groot-Brittanië en Noord-Ireland werd gespendeerd aan computerimport 20% lager lag dan in jaar 4, wat werd er dan gespendeerd in jaar 5?
A B C D E

1,080 miljoen

1,120 miljoen

1,160 miljoen

1,220 miljoen

1,300 miljoen