Persoonlijkheidsvragenlijst

Stellingen Beoordelen

Er kan u worden gevraagd uzelf te beoordelen op een aantal uitspraken of stellingen. Na het lezen van elke stelling markeert u uw antwoord volgens deze regels:

Selecteer cirkel 1
Als u helemaal niet akkoord gaat met de stelling
Selecteer cirkel 2
Als u niet akkoord gaat met de stelling
Selecteer cirkel 3
Als u het niet weet
Selecteer cirkel 4
Als u akkoord gaat met de stelling
Selecteer cirkel 5
Als u volledig akkoord gaat met de stelling


In het onderstaande voorbeeld werd de eerste stelling ingevuld: De persoon vindt dat de stelling 'Ik ontmoet graag nieuwe mensen' een nauwkeurige beschrijving is van zichzelf. Tracht uzelf te beoordelen in de andere voorbeeldvragen. En denk eraan: er bestaan geen goede of foute antwoorden.

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Weet niet Akkoord Helemaal akkoord
1
Ik ontmoet graag nieuwe mensen.
2
Ik help graag mensen.
3
Ik maak soms fouten.
4
Ik ben gemakkelijk teleurgesteld.
5
Ik herstel graag dingen.


Keuzes Maken

Dit is het tweede formaat dat vaak wordt gebruikt bij persoonlijkheidsvragenlijsten. U krijgt een blok van vier stellingen: A, B, C en D. Het is uw opdracht één stelling te kiezen die het meest overeenkomt met uw gedrag in werksituaties en één stelling die het minst overeenkomt met uw gedrag in dezelfde situatie. U geeft uw keuzes aan door op de overeenkomstige knop te klikken in de kolommen met ‘+’ voor meest en ‘-’ voor minst.

In het onderstaande voorbeeld werd de eerste stelling ingevuld: De persoon heeft aangegeven dat hij het liefst mensen organiseert en het minst graag afwisseling zoekt. Tracht te kiezen welke stellingen het meest en het minst bij u passen in de volgende voorbeeldvragen. En denk eraan: er bestaan geen goede of foute antwoorden.

Ik ben iemand die...

  + -
1 A Ik probeer nieuwe activiteiten uit.
  B Ik hou rekening met andermans gevoelens.
  C Ik wil de onderliggende theorie begrijpen.

  + -
2 A Ik heb zeer originele ideeën.
  B Ik ben bereid om mensen te vertellen als ze zich vergissen.
  C Ik ben bescheiden over wat ik heb bereikt.

  + -
3 A Ik verberg mijn gevoelens.
  B Ik ben nerveus voor grote evenementen.
  C Ik bekijk werk kritisch.

  + -
4 A Ik ontmoet graag nieuwe mensen.
  B Ik stel graag langetermijndoelen.
  C Ik voel me meestal ontspannen.