Motivaatiokysely

Options:
A

Vähentää merkittävästi työmotivaatiotani

B

Vähentää yleensä työmotivaatiotani

C

Ei vaikuta työmotivaatiooni

D

Lisää yleensä työmotivaatiotani

E

Lisää merkittävästi työmotivaatiotani

Esimerkiksi:
   
A
B
C
D
E
1 Se, että minun odotetaan ottavan vastuu tehtävästä
2 Uuden työntekijän kouluttaminen