Numeerinen päättely

Sanomalehtien lukijakunta

Päivälehdet

Lukijakunta (miljoonaa)

Prosenttiosuus aikuisista, jotka lukevat kutakin lehteä vuonna 3

Vuosi 1

Vuosi 2

Miehet

Naiset

The Daily Chronicle

3.6

2.9

7

6

Daily News

13.8

9.3

24

18

The Tribune

1.1

1.4

4

3

The Herald

8.5

12.7

30

23

Daily Echo

4.8

4.9

10

12

Kysymys 1: Mitä lehteä luki suurempi osuus naisista kuin miehistä vuonna 3?
A B C D E

The Tribune

The Herald

Daily News

Daily Echo

The Daily Chronicle

Kysymys 2: Mikä oli Daily Chroniclen, the Daily Echon ja The Tribunen yhteenlaskettu lukijakunta vuonna 1?
A B C D E

10.6

8.4

9.5

12.2

7.8Ulkomailta tuotuihin ATK-tuotteisiin käytetty rahamäärä

Ulkomailta tuotuihin ATK-tuotteisiin käytetty rahamäärä

Kysymys 3:Kuinka paljon enemmän Saksa käytti Italiaan verrattuna ulkomailta tuotuihin ATK-tuotteisiin vuonna 3?
A B C D E

650 miljoonaa

700 miljoonaa

750 miljoonaa

800 miljoonaa

850 miljoonaa

Kysymys 4: Jos Ulkomailta tuotuihin ATK-tuotteisiin käytetty rahamäärä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa oli vuonna 5 oli 20 % pienempi kuin vuonna 4, paljonko käytettiin vuonna 5?
A B C D E

1,080 miljoonaa

1,120 miljoonaa

1,160 miljoonaa

1,220 miljoonaa

1,300 miljoonaa