Persoonallisuuskysely

Arviointiväittämät

Sinua pyydetään ehkä arvioimaan itsesi muutamien lauseiden tai väittämien avulla. Kun olet lukenut väittämän, merkitset vastauksesi seuraavasti:

Valitse ympyrä 1
Jos olet ehdottomasti eri mieltä väittämän kanssa
Valitse ympyrä 2
Jos olet eri mieltä väittämän kanssa statement
Valitse ympyrä 3
Jos olet epävarma
Valitse ympyrä 4
Jos olet samaa mieltä väittämän kanssa
Valitse ympyrä 5
Jos olet ehdottomasti samaa mieltä väittämän kanssa


Alla olevassa esimerkissä ensimmäisen väittämään on vastattu: Vastaaja on samaa mieltä siitä, että 'Nautin uusien ihmisten tapaamisesta' kuvaa häntä osuvasti. Yritä arvioida itseäsi muilla esimerkkikysymyksillä. Muista, ettei kysymyksiin ole oikeita ja vääriä vastauksia.

Ehdottomasti eri mieltä Eri mieltä Epävarma Samaa mieltä Ehdottomasti samaa mieltä
1
Nautin uusien ihmisten tapaamisesta.
2
Autan mielelläni muita.
3
Teen joskus virheitä.
4
Petyn helposti.
5
Nautin asioiden korjaamisesta.


Valintakysymykset

Tämä on toinen yleisesti persoonallisuuskyselyissä käytetty malli. Sinulle esitetään neljä väittämää: A, B ja C. Tehtäväsi on valita yksi väittämä, joka eniten kuvaa käyttäytymistäsi työtilanteessa ja yksi väittämä, joka vähiten kuvaa käyttäytymistäsi samassa tilanteessa. Merkitse valintasi napsauttamalla painikkeita sarakkeissa ‘E’ (eniten) ja ‘V’ (vähiten).

Alla olevassa esimerkissä ensimmäiseen väittämään on vastattu: Henkilö on vastannut, että hän pitää eniten ihmisten organisoimisesta ja vähiten vaihtelun etsimisestä. Valitse eniten ja vähiten sinua kuvaavat väittämät seuraavissa esimerkkikysymyksissä. Muista, ettei kysymyksiin ole oikeita ja vääriä vastauksia.

Olen sen tyyppinen henkilö ...

  E V
1 A Joka kokeilee uusia aktiviteetteja.
  B Joka ottaa huomioon muiden ihmisten tunteet.
  C Joka haluaa ymmärtää taustalla olevan teorian.

  M L
2 A Jolla on hyvin omaperäisiä ideoita.
  B Joka on valmis kertomaan ihmisille, jos he ovat erehtyneet.
  C Joka suhtautuu saavutuksiinsa vaatimattomasti.

  M L
3 A Joka salaa tunteet.
  B Joka hermostuu ennen suuria tapahtumia.
  C Joka arvioi työt kriittisesti

  M L
4 A Joka pitää uusien ihmisten tapaamisesta.
  B Joka asettaa mielellään pitkän aikavälin tavoitteita.
  C Joka yleensä tuntee olonsa rennoksi.