Sanallinen päättely

Vaihtoehdot:

A – Tosi (Väittämä on looginen johtopäätös tekstikatkelman sisältämästä tiedosta tai mielipiteistä)

B – Epätosi (Väittämä ei ole looginen johtopäätös tekstikatkelman sisältämästä tiedosta tai mielipiteistä)

C – Ei osaa sanoa (Ei osaa määritellä onko väittämä tosi vai epätosi ilman lisätietoa)

Vastaa alla olevassa esimerkissä kysymyksiin napsauttamalla vaihtoehtoa A, B tai C. Saat vastattuasi tiedon siitä, vastasitko oikein vai väärin.

Esimerkkejä:

“Monet organisaatiot ovat havainneet, että on hyödyllistä työllistää opiskelijoita kesäaikaan. Vakinainen henkilökunta haluaa usein pitää lomansa tällä ajanjaksolla. Ei ole myöskään epätavallista, että yrityksillä on työkuormapiikkejä kesäaikaan, jolloin tarvitaan lisätyövoimaa. Kesätyö myös houkuttelee opiskelijoita, jotka voivat valmistuttuaan palata organisaatioon pätevinä työnhakijoina. Varmistamalla, että opiskelija oppii mahdollisimman paljon organisaatiosta, lisätään kiinnostusta pysyvään työsuhteeseen. Organisaatiot maksavat opiskelijoille kiinteää palkkaa ilman tavallista oikeutta palkalliseen lomaan tai sairaslomaan.”

Väittämä 1 : Opiskelijat voivat tehdä lomalla olevan vakinaisen henkilökunnan töitä.
A – Tosi B – Epätosi C – Ei osaa sanoa
Väittämä 2: Kesätöissä oleville opiskeljoille maksetaan samat lomapalkkaedut kuin vakinaiselle henkilökunnalle.
A – Tosi B – Epätosi C – Ei osaa sanoa
Väittämä 3:Opiskelijoita koskevat organisaation vakioidut kurinpito- ja valitusmenettelyt.
A – Tosi B – Epätosi C – Ei osaa sanoa
Väittämä 4: Joillakin yrityksillä on enemmän töitä kesällä, kun opiskelijoita on saatavana kesätöihin.
A – Tosi B – Epätosi C – Ei osaa sanoa