Kwestionariusz Motywacji

Opcje:
A

Zdecydowanie obniża moją motywację do pracy

B

Raczej obniża moją motywację do pracy

C

Nie wpływa na moją motywację do pracy

D

Raczej podnosi moją motywację do pracy

E

Zdecydowanie podnosi moją motywację do pracy

Na przykład:
   
A
B
C
D
E
1 Sytuacja, w której oczekuje się ode mnie przyjęcia odpowiedzialności za wykonanie zadań
2 Konieczność szkolenia nowego członka personelu