Rozumowanie na Podstawie Informacji Liczbowych

NCzytelnictwo Prasy

Gazety Codzienne

Czytelnicy (miliony)

Odsetek osób dorosłych czytających poszczególne tytuły w roku 3

Rok 1

Rok 2

Mężczyźni

Kobiety

The Daily Chronicle

3.6

2.9

7

6

Daily News

13.8

9.3

24

18

The Tribune

1.1

1.4

4

3

The Herald

8.5

12.7

30

23

Daily Echo

4.8

4.9

10

12

Pytanie 1: Które czasopismo było czytane przez większy odsetek kobiet niż mężczyzn w roku 3?
A B C D E

The Tribune

The Herald

Daily News

Daily Echo

The Daily Chronicle

Pytanie 2: Jakie było łączne czytelnictwo tytułów Daily Chronicle, Daily Echo i The Tribune w roku 1?
A B C D E

10.6

8.4

9.5

12.2

7.8Wydatki na Import Komputerów

Wydatki na Import Komputerów

Pytanie 3: O ile większe wydatki na import komputerów poniosły Niemcy niż Włochy w roku 3?
A B C D E

650 miliony

700 miliony

750 miliony

800 miliony

850 miliony

Pytanie 4: Jeśli wydatki na import komputerów do Wielkiej Brytania w roku 5 były o 20% niższe niż w roku 4, ile wydano na ten cel w roku 5?
A B C D E

1,080 miliony

1,120 miliony

1,160 miliony

1,220 miliony

1,300 miliony