Kwestionariusz Osobowości

Pytania ze Skalą Ocen

Respondent może zostać poproszony o dokonanie oceny samego siebie w odniesieniu do szeregu zdań lub stwierdzeń. Odczytawszy każde ze stwierdzeń, należy wybrać odpowiedź według następujących reguł:

Wybierz Opcję 1
Jeśli zdecydowanie nie zgadzasz się ze stwierdzeniem
Wybierz Opcję 2
Jeśli nie zgadzasz się ze stwierdzeniem
Wybierz Opcję 3
Jeśli nie masz pewności
Wybierz Opcję 4
Jeśli zgadzasz się ze stwierdzeniem
Wybierz Opcję 5
Jeśli zdecydowanie zgadzasz się ze stwierdzeniem


W poniższym przykładzie zaznaczono już opcję w pierwszym pytaniu: Pytany zgodził się ze stwierdzeniem "Lubię zawierać nowe znajomości", uznając, że jest ono prawdziwe w odniesieniu do jego osoby. Spróbuj teraz odpowiedzieć na pozostałe pytania przykładowe pamiętając, że nie ma odpowiedzi dobrych ani złych.

Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie wiem Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam
1
Lubię zawierać nowe znajomości.
2
Lubię pomagać innym.
3
Popełniam czasami pomyłki.
4
Łatwo mnie rozczarować.
5
Lubię naprawiać zepsute rzeczy.


Pytania Wyboru

Jest to druga, powszechnie spotykana odmiana kwestionariuszy osobowości. Pytanie obejmuje zestaw czterech stwierdzeń: A, B i C. Zadaniem respondenta jest wybranie tego stwierdzenia, które najbardziej pasuje do jego zachowania w sytuacjach związanych z pracą oraz tego, które do jego zachowania pasuje najmniej. Swój wybór należy określić, klikając odpowiednią opcję w kolumnach oznaczonych "B" (najBardziej) i "M" (najMniej).

W poniższym przykładzie zaznaczono już opcję w pierwszym pytaniu: Respondent określił, że najbardziej lubi organizować pracę innych, a najmniej lubi szukać zróżnicowania. Spróbujmy wybrać stwierdzenia pasujące do nas najbardziej i najmniej w poniższych pytaniach przykładowych, pamiętając, że nie ma odpowiedzi dobrych ani złych.

Jestem typem osoby, która...

  B M
1 A Wypróbowuję nowe aktywności.
  B Biorę pod uwagę uczucia innych ludzi.
  C Lubię rozumieć teorię leżącą u podstaw.

  B M
2 A Mam bardzo oryginalne pomysły.
  B Jestem gotów powiedzieć ludziom, jeśli się mylą.
  C Jestem skromny w tym, co udało mi się osiągnąć.

  B M
3 A Ukrywam swoje uczucia.
  B Denerwuję się przed dużymi wydarzeniami.
  C Krytycznie oceniam pracę.

  B M
4 A Lubię poznawać nowych ludzi.
  B Lubię wyznaczać długoterminowe cele.
  C Zwykle czuję się zrelaksowany.