Frågeformulär om Motivation

Alternativ:
A

Minskar min motivation att arbeta avsevärt

B

Minskar min motivation att arbeta avsevärt

C

Påverkar inte min motivation att arbeta

D

Har en benägenhet att öka min motivation att arbeta

E

Ökar min motivation att arbeta avsevärt

Till exempel:
   
A
B
C
D
E
1 Förväntas ta ansvar för uppgifter
2 Få i uppgift att utbilda ny personal