Numeriskt Resonemang

Läsekrets Tidningar

Dagstidningar

Läsekrets (miljoner)

Procentandel av vuxna som läser respektive tidning under år 3

År 1

År 2

Män

Kvinnor

The Daily Chronicle

3.6

2.9

7

6

Daily News

13.8

9.3

24

18

The Tribune

1.1

1.4

4

3

The Herald

8.5

12.7

30

23

Daily Echo

4.8

4.9

10

12

Fråga 1: Vilken tidning lästes av en högre procentandel kvinnor än män under år 3?
A B C D E

The Tribune

The Herald

Daily News

Daily Echo

The Daily Chronicle

Fråga 2: Hur stor var den sammanlagda läsekretsen för Daily Chronicle, Daily Echo och Tribune under år 1?
A B C D E

10.6

8.4

9.5

12.2

7.8Summa som spenderats på import av datorer

Summa som spenderats på import av datorer

Fråga 3: Hur mycket mer spenderade Tyskland jämfört med Italien på import av datorer under år 3?
A B C D E

650 miljoner

700 miljoner

750 miljoner

800 miljoner

850 miljoner

Fråga 4: Om summan som spenderades på import av datorer i Storbritannien under år 5 var 20 % lägre än under år 4, hur mycket spenderades under år 5?
A B C D E

1,080 miljoner

1,120 miljoner

1,160 miljoner

1,220 miljoner

1,300 miljoner