Personlighetstest

Att Bedöma Påståenden

Du blir ombedd att bedöma dig själv utifrån ett antal fraser eller påståenden. Markera ditt svar enligt följande regler efter att du läst varje påstående:

Fyll i Cirkel 1
Om du verkligen inte instämmer med påståendet
Fyll i Cirkel 2
Om du inte instämmer med påståendet
Fyll i Cirkel 3
Om du inte vet
Fyll i Cirkel 4
Om du instämmer med påståendet
Fyll i Cirkel 5
Om du verkligen instämmer med påståendet


I exemplet nedan har det första påståendet besvarats: Personen som har svarat tycker att påståendet "Jag tycker om att träffa nya människor" stämmer in på honom/henne. Försök göra en bedömning av dig själv på resten av exempelfrågorna. Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel svar.

Instämmer verkligen inte Instämmer inte Vet ej Instämmer Instämmer verkligen
1
Jag tycker om att träffa nya människor.
2
Jag tycker om att hjälpa människor.
3
Jag begår ibland misstag.
4
Jag blir lätt besviken.
5
Jag tycker om att laga saker.


Att Fatta Beslut

Detta är den andra vanligt förekommande typen av personlighetstest. Du får fyra stycken påståenden: A, B och C. Din uppgift är att välja det påstående som påminner mest om ditt beteende i arbetsrelaterade situationer och det påstående som påminner minst om ditt beteende i samma situation. Du bör ange dina val genom att klicka på lämplig knapp i kolumnerna markerade med ’+’ för mest och ’–’ för minst.

I exemplet nedan har det första påståendet besvarats: Personen i fråga har angett att han/hon tycker mest om att organisera andra personer och tycker minst om att sträva efter variation. Försök välj vilka påståenden som passar mest respektive minst in på dig som person i följande exempelfrågor. Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel svar.

Jag är den sortens person som ...

  + -
1 A Jag provar nya aktiviteter.
  B Jag tar hänsyn till andras känslor.
  C Jag vill förstå den bakomliggande teorin.

  + -
2 A Jag har mycket originella idéer.
  B Jag är beredd att tala om för folk att de har misstagit sig.
  C Jag är blygsam när det gäller vad jag har uppnått.

  + -
3 A Jag döljer mina känslor.
  B Jag är nervös inför stora evenemang
  C Jag granskar arbetet kritiskt.

  + -
4 A Jag gillar att träffa nya människor.
  B Jag gillar att sätta upp långsiktiga mål.
  C Jag brukar känna mig avslappnad.