Verbalt Resonemang

Alternativ:

A – Sant (påståendet är en logisk slutsats av informationen eller åsikterna som finns i avsnittet)

B – Falskt (påståendet är inte en logisk slutsats av informationen eller åsikterna som finns i avsnittet)

C – Kan inte Avgöra (det går inte att avgöra om påståendet är sant eller falskt utan vidare information)

Give your answer to each question by clicking on either A, B, or C. You will be told whether or not your answer is correct.

Exempel:

”Många företag tycker att det är förmånligt att anställa studenter över sommaren. Den ordinarie personalen vill ofta ta ut semester under denna period. Det är dessutom inte ovanligt att företag har toppar i sin arbetsbelastning under sommaren och därför behöver extra personal. Sommarjobb lockar också studenterna som kan komma tillbaka som välkvalificerade rekryter till företaget när de har avslutat sina utbildningar. Genom att se till att studenterna lär sig så mycket som möjligt om företaget uppmuntrar man deras intresse i att arbeta där som ordinarie personal. Företagen betalar studenterna utifrån en fast skala utan de vanliga rättigheterna, såsom betald semester och sjuklön.”

Påstående 1: Det är möjligt för studenter att utföra den ordinarie personalens arbete när de är på semester.
A – Sant B – Falskt C – Kan inte Avgöra
Påstående 2: Studenter har samma rätt till betald semester som den ordinarie personalen när de sommarjobbar.
A – Sant B – Falskt C – Kan inte Avgöra
Påstående 3: Studenterna måste följa företagets ordinarie rutiner för disciplin- och klagomålsärenden.
A – Sant B – Falskt C – Kan inte Avgöra
Påstående 4: Vissa företag har större arbetsbelastning under sommaren när studenterna är lediga och kan sommarjobba.
A – Sant B – Falskt C – Kan inte Avgöra