แบบสอบถามด้านบุคลิกภาพ

การให้คะแนนข้อความ

คุณอาจต้องให้คะแนนตนเองสำหรับวลีหรือข้อความจำนวนหนึ่ง หลังจากอ่านแต่ละข้อความ คุณจะต้องทำเครื่องหมายคำตอบตามกฎต่อไปนี้ :

เลือกวงกลม 1
ถ้าคุณไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความ
เลือกวงกลม 2
ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อความ
เลือกวงกลม 3
ถ้าคุณไม่แน่ใจ
เลือกวงกลม 4
ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อความ
เลือกวงกลม 5
ถ้าคุณเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความ


ในตัวอย่างข้างล่าง ข้อความแรกมีการตอบแล้ว: ผู้ตอบเห็นด้วยว่า 'ฉันชอบพบปะคนใหม่ๆ' เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับตัวผู้นั้น โปรดลองให้คะแนนตนเองในตัวอย่างอื่นๆ โปรดอย่าลืมว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
ฉันชอบพบปะคนใหม่ๆ
2
ฉันชอบช่วยเหลือคน
3
บางครั้งฉันทำสิ่งที่ผิดพลาด
4
ฉันรู้สึกผิดหวังได้ง่าย
5
ฉันชอบซ่อมแซมสิ่งต่างๆ


เลือกตัวเลือก

ต่อไปนี้เป็นรูปแบบที่สองที่ใช้กับแบบสอบถามด้านบุคลิกภาพ คุณจะได้รับข้อความสี่ข้อ: A, B, C และ D คุณจะต้องเลือกข้อความที่คล้ายกับพฤติกรรมของคุณในสถานการณ์ต่างๆ ในที่ทำงาน มากที่สุด และเลือกข้อความที่คล้ายพฤติกรรมของคุณในที่ทำงาน น้อยที่สุดในสถานการณ์เดียวกัน คุณควรเลือกตัวเลือกด้วยการคลิกปุ่มที่ต้องการในคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย ‘M’ สำหรับมากที่สุด และ ‘L’ สำหรับน้อยที่สุด

ในตัวอย่างข้างล่าง ข้อความแรกมีการตอบแล้ว: ผู้ตอบระบุว่าชอบการบริหารจัดการบุคคลมากที่สุด และชอบการแสวงหาความแตกต่างน้อยที่สุด ให้ลองเลือกข้อความที่เหมือนคุณมากที่สุดและน้อยที่สุดในตัวอย่างคำถามต่อไปนี้ และโปรดอย่าลืมว่าไม่มีคำตอบที่ถูกและผิด

ฉันเป็นบุคคลที่...

  M L
1 A ฉันลองทํากิจกรรมใหม่ ๆ
  B ฉันพิจารณาความรู้สึกของคนอื่น
  C ฉันชอบที่จะเข้าใจทฤษฎีพื้นฐาน

  M L
2 A ฉันมีความคิดที่เป็นต้นฉบับสูง
  B ฉันพร้อมที่จะบอกผู้คนหากพวกเขาเข้าใจผิด
  C ฉันเจียมเนื้อเจียมตัวเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันประสบความสําเร็จ

  M L
3 A ฉันปกปิดความรู้สึกของฉัน
  B ฉันรู้สึกประหม่าก่อนงานใหญ่
  C ฉันทบทวนงานอย่างมีวิจารณญาณ

  M L
4 A ฉันชอบพบปะผู้คนใหม่ ๆ
  B ฉันสนุกกับการตั้งเป้าหมายระยะยาว
  C ฉันมักจะรู้สึกผ่อนคลาย