การใช้เหตุผลทางภาษา

ตัวเลือก:

A – จริง (ข้อความมีตรรกะตรงกับข้อมูล หรือความคิดเห็นที่ให้มา)

B – เท็จ (ข้อความมีตรรกะไม่ตรงกับข้อมูล หรือความคิดเห็นที่ให้มา)

C – บอกไม่ได้ (ไม่อาจทราบได้ว่าข้อความเป็นจริงหรือเท็จหากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม)

ในตัวอย่างด้านล่างนี้ ให้คำตอบสำหรับแต่ละคำถามด้วยการคลิก A B หรือ C คุณจะได้รับทราบว่าคำตอบของคุณถูกต้องหรือไม่

ตัวอย่าง:

“องค์กรจำนวนมากเห็นประโยชน์ของการว่าจ้างนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน เจ้าหน้าที่ประจำมักจะต้องการใช้วันหยุดในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ เรามักจะพบว่าบริษัทมีภาระงานสูงสุดในช่วงฤดูร้อนและต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม นอกจากนี้ การว่าจ้างในช่วงปิดภาคเรียนยังช่วยดึงดูดนักศึกษาที่อาจกลับมาใหม่ในฐานะผู้สมัครหรือพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเมื่อเรียนจบ การให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรให้มากที่สุด จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการทำงานประจำ องค์กรมักจะจ่ายค่าจ้างคงที่โดยไม่ให้สิทธิ์รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดหรือการลาป่วยโดยไม่หักค่าจ้าง”

ข้อความ 1: เป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ประจำที่ใช้วันหยุดจะให้นักศึกษาดำเนินงานแทน
A – จริง B – เท็จ C – บอกไม่ได้
ข้อความ 2: นักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านวันหยุดเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ประจำ
A – จริง B – เท็จ C – บอกไม่ได้
ข้อความ 3: นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการด้านวินัยและการลงโทษที่เป็นมาตรฐานขององค์กร
A – จริง B – เท็จ C – บอกไม่ได้
ข้อความ 4: บางบริษัทมีงานมากในช่วงฤดูร้อน ซึ่งนักศึกษาสามารถทำงานในช่วงปิดภาคเรียนได้
A – จริง B – เท็จ C – บอกไม่ได้