Sayısal Muhakeme

Gazete Okurluğu

Günlük Gazeteler

Okuyucu sayısı (milyon)

Yıl 3'te her bir kağıdı okuyan yetişkinlerin yüzdesi

Yıl 1

Yıl 2

Erkek

Kadın

The Daily Chronicle

3.6

2.9

7

6

Daily News

13.8

9.3

24

18

The Tribune

1.1

1.4

4

3

The Herald

8.5

12.7

30

23

Daily Echo

4.8

4.9

10

12

Soru 1: Hangi gazete 3. yılda kadınlarda erkeklerden daha fazla okunmuştur?
A B C D E

The Tribune

The Herald

Daily News

Daily Echo

The Daily Chronicle

Soru 2: Daily Chronicle, Daily Echo ve The Tribune gazetelerinin 1. yıldaki toplam okur sayısı neydi?
A B C D E

10.6

8.4

9.5

12.2

7.8Bilgisayar İthalatı İçin Harcanan Tutar

Bilgisayar İthalatı İçin Harcanan Tutar

Soru 3:Almanya, 3. yılda bilgisayar ithalatı için İtalya'dan ne kadar daha fazla harcadı?
A B C D E

650 milyon

700 milyon

750 milyon

800 milyon

850 milyon

Soru 4: Eğer 5. yılda İngiltere'de Büyük Britanya harcanan miktar 4. yıldan %20 daha az ise, 5. yılda harcanan miktar neydi?
A B C D E

1,080 milyon

1,120 milyon

1,160 milyon

1,220 milyon

1,300 milyon