Kişilik Anketi

Derecelendirme Beyanları

Sizden bir dizi ifade veya beyan aracılığıyla kendinizi değerlendirmeniz istenmektedir. Her bir ifadeyi okuduktan sonra, aşağıdaki kuralları dikkate alarak cevabınızı seçmelisiniz:

Daireyi Işaretleyin 1
Eğer bildirime kesinlikle katılmıyorsanız
Daireyi Işaretleyin 2
Eğer bildirime katılmıyorsanız
Daireyi Işaretleyin 3
Eğer emin değilseniz
Daireyi Işaretleyin 4
Eğer bildirime katılıyorsanız
Daireyi Işaretleyin 5
Eğer bildirime kesinlikle katılıyorsanız


Aşağıdaki örnekte ilk ifade tamamlanmıştır: Kişi, 'Yeni insanlarla tanışmayı severim' ifadesinin kendisini doğru bir şekilde tanımladığını kabul etmektedir. Diğer örnek sorularla kendinizi değerlendirmeye çalışın. Doğru ya da yanlış cevap olmadığını unutmayın.

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Emin değilim Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
1
Yeni kişilerle tanışmaktan hoşlanırım.
2
İnsanlara yardım etmeyi severim.
3
Bazen hata yaparım.
4
Kolayca hayal kırıklığına uğrarım.
5
Bir şeyleri tamir etmeyi severim.


Seçimler Yapmak

Bu biçim kişilik anketlerinde sıkça kullanılan ikinci biçimdir. Size dört bildirimden oluşan bir öbek verilir: A, B, C ve D. Yapmanız gereken çalışma hayatınızdaki davranışlarınızı en çok yansıtan bir bildirimi ve çalışma hayatınızdaki davranışlarınızı en az yansıtan bir bildirimi seçmektir. Seçtiğiniz bildirimleri 'EÇ' (En Çok) ve 'EA' (En Az) sütunundaki uygun düğmeyi işaretleyerek belirtin.

Aşağıda verilen örnekte ilk bildirim tamamlanmıştır: Şahıs, en çok insanları organize etmeyi an az da değişiklik aramayı sevdiğini belirtmiştir. Aşağıdaki sorularda durumunuzu en çok ve en az yansıtan bildirimleri seçmeyi deneyin. Doğru ya da yanlış cevap söz konusu olmadığını unutmayın.

Bir kişi olarak...

  EA
1 A Yeni aktiviteler denerim.
  B Diğer insanların duygularını dikkate alırım.
  C Altta yatan teoriyi anlamak isterim.

  EA
2 A Orijinal fikirlerim var
  B İnsanlara yanıldıklarını söylemeye hazırım.
  C Başardıklarım konusunda mütevazıyım.

  EA
3 A Duygularımı gizliyorum.
  B Büyük etkinliklerden önce gergin olurum.
  C Çalışmalarımı eleştirel bir gözle incelerim.

  EA
4 A Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum.
  B Uzun vadeli hedefler koymaktan hoşlanıyorum.
  C Genelde rahatlamış hissederim.