Sözel Muhakeme

Seçenekler:

A – Doğru (bildirim paragrafta sunulan bilgileri ya da görüşleri mantıksal olarak doğrular)

B – Yanlış (Bildirim paragrafta sunulan bilgiler ya da görüşlere göre mantıksal olarak yanlıştır)

C– Söyleyemem (ek bilgi olmadan bildirimin doğru ya da yanlış olduğu belirlenemez)

Aşağıda verilen örnekte A, B ya da C'den birini işaretleyerek cevabınızı verin. Cevabınızın doğru olup olmadığı size söylenecektir.

Örnek:

''Bir çok kuruluş yaz döneminde öğrencileri çalıştırmayı faydalı görür. Kadrolu personel genelde izinlerini bu dönemde almak ister. Buna ilaveten, bir çok firmanın yaz döneminde en yüksek iş yoğunluğu yaşaması da az rastlanan bir durum değildir ve dolayısı ile ek personele gerek duyulur. Yaz istihdamı, ayrıca eğitimlerini tamamladıklarında kuruluşa tam vasıflı personel olarak geri dönmesi muhtemel öğrencileri cezbeder. Öğrencilerin kurum hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi edinmelerini sağlamak kurumda sürekli çalışma isteğini teşvik eder. Kurumlar öğrencilere sabit ücret dışında tatil veya hastalık parası ödemezler.”

Bildirim 1: Tatilde olan kadrolu personelin kendi işlerini öğrencilere yaptırtması mümkündür.
A – Doğru B – Yanlış C– Söyleyemem
Bildirim 2: Yaz dönemlerinde çalışan öğrencilere, kadrolu personele verilen ücretli izin olanağı sağlanır.
A – Doğru B – Yanlış C– Söyleyemem
Bildirim 3: Öğrenciler kurumun standart disiplin ve şikayet prosedürüne tabidir.
A – Doğru B – Yanlış C– Söyleyemem
Bildirim 4: Bazı firmaların, öğrencilerin çalışabileceği yaz döneminde işleri artar.
A – Doğru B – Yanlış C– Söyleyemem