Met assessments omtrent cognitieve vaardigheden vinden organisaties de kandidaten met de juiste capaciteiten en het potentieel om een functie met succes te bekleden

Het vermogen om ingewikkelde problemen op te lossen, beslissingen te nemen en het gezonde verstand te gebruiken, zijn enkele van de meest cruciale competenties welke vereist zijn voor de medewerkers van vandaag. Assessments omtrent cognitieve vaardigheden zijn robuuste tools waarmee iemands redeneringsvermogen, logica en informatieverwerking aan het licht worden gebracht. Deze kunnen het potentieel voor succes nauwkeurig vaststellen.

De assessments omtrent cognitieve vaardigheden van SHL bestaan uit meerkeuze-items die diverse mentale capaciteiten meten, zoals verbaal en numeriek vermogen, redeneringsvermogen en begrijpend lezen. Sommige van deze assessments meten unieke capaciteiten (bijvoorbeeld verbale, numerieke), terwijl andere een combinatie van verschillende capaciteiten meten om algemene mentale vaardigheden in kaart te brengen.

SHL Verify

Vind de kandidaten met de juiste capaciteiten en het potentieel om een functie met succes te bekleden

SHL Verify Interactive

Evalueer cruciale vaardigheden voor het oplossen van problemen met onze innovatieve, nieuwe cognitieve capaciteiten testen.

Assessments met betrekking tot vaardigheden

Meten specifieke vaardigheden en kennisgebieden om de individuele sterke en zwakke punten van kandidaten aan het licht te brengen en de geschiktheid voor de functie te beoordelen

Simulaties

Bij interactieve, functiespecifieke simulaties worden de vaardigheden van sollicitanten op objectieve wijze beoordeeld in realistische omstandigheden