Met de assessments van SHL Verify omtrent cognitieve vaardigheden vinden organisaties de kandidaten met de juiste capaciteiten en het potentieel om een functie met succes te bekleden

De capaciteitsassessments van Verify kunnen worden gebruikt om de beste kandidaten te vinden voor vacatures en om bestaande personeelsleden te ontwikkelen, zodat medewerkers hun potentieel kunnen waarmaken.

Deze assessments zijn beschikbaar voor alle functieniveaus, van instaprollen tot functies op directieniveau, en worden ondersteund door een groot aantal verschillende geschikte normvergelijkingsgroepen. Bij een groot deel van onze testen worden de nieuwste ontwikkelingen in Computerized Adaptive Testing ingezet om de effectiviteit en efficiëntie van het assessment te vergroten. Verify kan op zichzelf worden gebruikt of gecombineerd met andere psychometrische tests voor een meer holistische oplossing.

De capaciteitsassessments van SHL Verify kunnen afzonderlijk of in elke willekeurige combinatie worden uitgevoerd. Testen zijn beschikbaar in verschillende talen. Afhankelijk van de behoeften van uw organisatie kunt u mogelijk ook voor extra tests kiezen. Onze experts kunnen u helpen met het selecteren van de juiste assessments en/of de training en hulpbronnen bieden om uw team bij te staan. De testen sluiten aan op alle functieniveaus, waaronder instapfuncties, afgestudeerden en managementrollen/professionals.

Eigenschappen

Zeer toegankelijk en uitvoerbaar
 • 24/7 toegang voor kandidaten
 • Beschikbaar in meer dan 26 talen
 • Eenvoudig af te nemen en uit te voeren
Onderdeel van een complete oplossing voor talent
 • Kan probleemloos worden geïntegreerd in systemen voor werving, tracking van sollicitanten of talentbeheer
Minimaliseert de risico’s van online testen
 • Verschillende vragen voor alle sollicitanten
 • Beveiligd tegen gegevensdiefstal 
 • Met de optionele verificatietest onder toezicht weet u zeker dat het echt de kandidaat is die de test aflegt
Open onze catalogus met assessments om de SHL Verify-voorbeeldrapporten in de beschikbare talen te bekijken.
Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag

De Verify-test voor numeriek vermogen meet het vermogen van kandidaten om met cijfers te werken en toepasselijke rekenvaardigheden in te zetten in verschillende situaties. Bij deze test moeten kandidaten tekstvragen beantwoorden, numerieke berekeningen uitvoeren, en gegevens in tabellen en grafieken interpreteren.

Deze test is vooral relevant als de volgende taken een cruciaal onderdeel van de functie zijn:

 • Relevante gegevens in tabellen en grafieken interpreteren
 • Snel en nauwkeurig wiskundige basisconcepten gebruiken om gegevens te analyseren
 • Op basis van wiskundige analyses de juiste conclusies trekken

De Verify-test voor inductief redeneren meet het vermogen van kandidaten om conclusies te trekken op basis van diverse concepten en om relaties ertussen te begrijpen. Taken zijn onder meer patronen herkennen in een reeks afbeeldingen en de juiste volgende afbeelding benoemen op basis van de beschikbare opties.

Deze test is vooral relevant als de volgende taken een cruciaal onderdeel van de functie zijn:

 • Omgaan met nieuwe concepten en benaderingen
 • Vragen beantwoorden die beginnen met ‘Waarom’ en ‘Hoe’
 • Ingewikkelde en ambigue problemen oplossen
Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag

De Verify-test voor deductief redeneren meet het vermogen van kandidaten om logische conclusies te trekken op basis van de verstrekte informatie, sterke punten en zwakke punten van argumenten te herkennen en scenario’s te voltooien met behulp van onvolledige informatie. Bij de taken lezen kandidaten uitspraken en bepalen ze welke opties niet juist zijn en welke wel moeten kloppen.

Deze test is vooral relevant als de volgende taken een cruciaal onderdeel van de functie zijn:

 • Argumenten beoordelen
 • Argumenten beoordelen
 • Conclusies trekken op basis van gegevens

Verify G+ meet algemene mentale capaciteiten (de ‘G’ staat voor ‘general’, of algemeen). Met de test worden op effectieve wijze de vaardigheden voor probleemoplossing en kritisch redeneren gemeten. Bij de baanbrekende aanpak van Verify G+ worden in zo min mogelijk tijd meerdere capaciteiten gemeten. Aan de basis van Verifiy G+, dat is gebaseerd op psychometrische ontwikkelingen, ligt de sterke relatie tussen capaciteiten om drie verschillende vaardigheden te meten, namelijk deductief redeneren, inductief redeneren en numeriek vermogen, maar dan binnen de tijd die nodig is om twee vaardigheden te meten.

In de test worden 30 items in 36 minuten behandeld en worden nauwkeurige assessments van de drie specifieke capaciteiten verkregen, met een individuele testscore en een algemene score.

Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag

De rekentest van Verify meet het vermogen van kandidaten om snel en precies cijfers op te tellen, af te trekken, te delen en andere bewerkingen uit te voeren. Dit is erg belangrijk voor allerlei professionele taken, zoals offertes verzenden, audits en controletaken.

De test is bedoeld voor medewerkers op instapniveau, administratief personeel, stagiaires en pas afgestudeerden voor wie de volgende taken een belangrijk onderdeel van hun functie zijn:

 • Berekeningen en cijfers controleren
 • Rekenmachines en computers gebruiken voor dagelijkse berekeningen
 • Contant geld en cheques tellen en afstemmen
 • Terugbetalingen doen en ontvangstbewijzen en wisselgeld geven
 • Offertes, kredietvoorwaarden en andere prijsopgaven opstellen

De Verify-test voor verbale capaciteiten meet het vermogen van kandidaten om relevante informatie in schriftelijke bronnen te herkennen en op basis van die informatie objectieve conclusies te trekken. De test geeft aan hoe goed individuele personen presteren als ze met informatie uit rapporten, correspondentie, instructies en onderzoeken werken.

De test benadrukt het begrijpen, gebruiken en beoordelen van verbale informatie in plaats van de woordenschat, spelling of grammatica.

De Verify-test voor verbale capaciteiten is adaptief en geschikt voor allerlei verschillende moeilijkheidsgraden, en kan dus voor meerdere functieniveaus worden gebruikt. Deze test is relevant als de volgende taken een cruciaal onderdeel van de functie zijn:

 • Rapporten en documenten begrijpen
 • Schriftelijke instructies opvolgen
 • Schriftelijke documenten opstellen
Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag

De Verify-test voor inzicht in mechanica meet het vermogen van kandidaten om mechanische basisconcepten te begrijpen en deze toe te passen op componenten als tandwielen, hefbomen en eenvoudige structuren. Deze vaardigheden zijn belangrijk als apparatuur, hardware of machines worden ontworpen, geïnstalleerd of onderhouden. Deze test is dus relevant als de volgende taken een cruciaal onderdeel van de functie zijn:

 • De werking van machineonderdelen begrijpen of ontwerpen
 • Mechanische apparaten bedienen
 • Machines onderhouden en repareren

De Verify Checking test meet het vermogen van kandidaten om in een administratieve context informatie snel en nauwkeurig te vergelijken.

De test is vooral nuttig om het potentieel van individuele personen te beoordelen voor een functie waarbij een snelle perceptie en hoge kwaliteitsnormen vereist zijn.

Voorbeeldvraag
Voorbeeldvraag