Assessments omtrent vaardigheden meten specifieke vaardigheden en kennisgebieden om de individuele sterke en zwakke punten van kandidaten aan het licht te brengen en de geschiktheid voor de functie te beoordelen.

Een vaardigheid is een geleerde capaciteit om bepaalde taken uit te voeren. Assessments van vaardigheden zijn vooral belangrijk als praktische trainingen beperkt beschikbaar zijn of als functies zeer specifieke vereisten hebben.

Er zijn diverse testindelingen. Voor tests die kennis beoordelen, worden meestal tekstmaterialen gebruikt. Tests die meer praktische vaardigheden meten, zoals kennis van Microsoft Office of blind typen, worden de betreffende toepassingen vaak gesimuleerd.

Assessments omtrent vaardigheden meten het volgende:

  • Zakelijke vaardigheden: grammatica en spelling, leesvaardigheid en brieven schrijven, evenals het vermogen om snel en nauwkeurig alfanumerieke gegevens te typen of in te voeren
  • Softwarevaardigheden: fundamentele computervaardigheden die vereist zijn voor de functie
  • IT-vaardigheden: voorbeelden zijn kennis van programmeertalen (bijv. Java, Android), belangrijke capaciteiten (bijv. Windows server- en -softwaretests) of bredere kennisgebieden (bijv. netwerkconcepten of serverbeheer).

Assessments omtrent vaardigheden zijn vooral belangrijk als praktische trainingen beperkt beschikbaar zijn of als functies zeer specifieke vereisten hebben.

Assessments omtrent vaardigheden zijn onmisbaar voor alle functies waarbij kandidaten vanaf dag één over bepaalde vaardigheden moeten beschikken.