Wat motiveert of demotiveert een wernemer of kandidaat

De SHL Motivation Questionnaire (MQ) beoordeelt situaties die hoogstwaarschijnlijk de motivatie van een individu om te werken positief of negatief beïnvloeden.

Hoe meer gemotiveerd en betrokken uw personeel is, hoe groter de kans dat uw organisatie succesvol is. Maar motiverende factoren, zoals erkenning, ontwikkeling en flexibiliteit, verschillen vaak enorm van persoon tot persoon. Daarom kunnen organisaties door motivatie te beoordelen meer inzicht krijgen in wat kandidaten echt nodig hebben om topprestaties neer te zetten.

De MQ meet 18 facetten van motivatie en creëert een uitgebreid profiel van aan motivatie gerelateerde factoren die iemands prestaties op het werk beïnvloeden. Kandidaten lezen beschrijvingen van een situatie of omstandigheid en beoordelen vervolgens wat de invloed is van elke uitspraak op hun motivatie om te werken.

De MQ helpt organisaties:

  • Inzicht te krijgen in het verband tussen persoonlijke motivatie en werknemersbetrokkenheid
  • De belangrijkste motiverende en demotiverende factoren van individuele personen te bepalen en beheren
  • De motivatie en betrokkenheid van medewerkers te verbeteren

De MQ biedt allerlei verschillende gebruiksvriendelijke rapporten (de set met MQ-rapporten) die een effectieve besluitvorming ondersteunen. Voorbeelden zijn:

  • De profielgrafiek: de motiverende factoren van een kandidaat worden vergeleken met een geselecteerde benchmark
  • Het motivatierapport over medewerkers: dit is een gedetailleerde en gebruiksvriendelijke evaluatie van wat individuele personen wel en niet motiveert samen met tips en suggesties over hoe deze personen het beste kunnen worden gestuurd
  • Het motivatierapport voor kandidaten: hiermee krijgen kandidaten meer informatie over waar hun motivatie door wordt aangestuurd en worden zij aangespoord om meer verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun eigen ontwikkelingsplannen.

U kunt deze rapporten aanvullen met onze eendaagse workshop ‘Anderen motiveren’. Hiermee kunnen lijnmanagers motiverende managementtechnieken leren begrijpen en effectief toepassen binnen hun organisatie.

Open onze catalogus met assessments om de MQ-voorbeeldrapporten in de beschikbare talen te bekijken

De MQ bestaat uit maximaal 144 items en duurt ongeveer 25 minuten.
De MQ bestaat uit maximaal 144 items en duurt ongeveer 25 minuten.