solutions-lights-UN012

ROI Prestatie Calculator

Bereken ROI Op Basis van Prestatieverbetering

Maakt een goede inschatting van het potentiële financiële voordeel dat u kunt behalen door de kwaliteit van nieuw personeel te verbeteren met behulp van voorspellende assessments tijdens de sollicitatieprocedure. Levert eenvoudige en conservatieve schattingen van de waarde van goede prestaties op basis van het gemiddelde salaris.

ROI Omzet Calculator

Geschatte dollar waarde van het verlagen van het personeelsverloop.

Meer Informatie >