Maakt een goede inschatting van het potentiële financiële voordeel dat u kunt behalen door de kwaliteit van nieuw personeel te verbeteren met behulp van voorspellende assessments tijdens de sollicitatieprocedure

Levert eenvoudige en conservatieve schattingen van de waarde van goede prestaties op basis van het gemiddelde salaris