solutions-lights-UN012

ROI Omzet Calculator

Bereken de te behalen ROI op basis van de daling van het personeelsverloop

Schat de waarde van de daling van het personeelsverloop. Gebruikt een rationeel kader dat rekening houdt met zowel de kosten van een nieuwe/vervangende werknemer als de waarde van prestaties in de periode waarin de vacature openstaat.

ROI Prestatie Calculator

Maakt een goede inschatting van het potentiële financiële voordeel dat u kunt behalen door de kwaliteit van nieuw personeel te verbeteren met behulp van voorspellende assessments tijdens de sollicitatieprocedure.

Meer Informatie >