Schat de waarde van de daling van het personeelsverloop

Gebruikt een rationeel kader dat rekening houdt met zowel de kosten van een nieuwe/vervangende werknemer als de waarde van prestaties in de periode waarin de vacature openstaat