Privacyverklaring voor websites van SHL

De SHL Group, die bestaat uit SHL Global Management Limited en zijn partners (‘SHL, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’), hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. In deze Privacyverklaring voor websites (‘Privacyverklaring voor websites’) beschrijven we welke persoonlijke informatie we over u verzamelen bij uw bezoek aan onze websites, zoals www.shl.com of andere websites van SHL waarop deze Privacyverklaring voor websites van toepassing is (‘Sites’). Ook lichten we toe hoe we deze informatie gebruiken, met wie we deze delen en wat uw opties zijn ten aanzien van de soorten verwerkingen. Bij vragen over deze Privacyverklaring voor websites kunt u contact met ons opnemen via dpo@shl.com. U kunt daarvoor ook het onderdeel ‘Contact’ aan het einde van deze Privacyverklaring voor websites gebruiken.

Als u onze Sites bezoekt of ons uw persoonlijke informatie stuurt, gaat u akkoord met de verzameling, verwerking en opslag van uw persoonlijke informatie, zoals wordt beschreven in deze Privacyverklaring voor websites.

Wat is het doel van deze Privacyverklaring voor websites?

In deze Privacyverklaring voor websites wordt uitgelegd hoe de SHL Group informatie verwerkt. De verklaring is van toepassing op alle informatie die u aan de SHL Group verstrekt en op alle persoonlijke informatie die we uit andere bronnen verzamelen. Deze Privacyverklaring voor websites is een overzicht van onze werkwijzen en uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke informatie. Dit is geen contract waaruit rechten of verplichtingen kunnen worden afgeleid door beide partijen, behalve in zoverre deze al bestaan onder wetgeving voor gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring voor websites is niet van toepassing op sites van derden waarvoor koppelingen zijn opgenomen op onze Sites.

Wie is verantwoordelijk voor uw informatie?

In deze verklaring wordt met ‘SHL Group’ verwezen naar SHL Global Management Limited, met inbegrip van haar partnerbedrijven en dochterondernemingen. De entiteit van de SHL Group die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke informatie (en daarmee de verwerkingsverantwoordelijke is zoals bedoeld in wetgeving voor gegevensbescherming), is het onderdeel van de SHL Group dat de informatie van, of over, u oorspronkelijk heeft verzameld. Dit kan ook nader worden toegelicht in afzonderlijke privacykennisgevingen die u ontvangt wanneer uw persoonlijke informatie voor het eerst wordt verzameld door deze entiteit van de SHL Group, bijvoorbeeld als u, of het bedrijf waarvoor u werkt, ons inschakelt om een dienst te verlenen.

Bij een deel van de diensten die door de SHL Group aan zijn klanten wordt aangeboden, treedt de SHL Group op als verwerker. Dit betekent dat de klant hoofdzakelijk verantwoordelijk blijft voor uw informatie. In dergelijke gevallen kunnen we vragen over ons gebruik van uw informatie doorsturen aan onze klant..

Wanneer en hoe verzamelen we uw informatie?

We verzamelen persoonlijke informatie op de volgende manieren:

 • Wanneer u ons om een dienst verzoekt. Bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt als vertegenwoordiger van uw werkgever voor een product of professionele dienst die wij uw bedrijf kunnen aanbieden.
 • Wanneer u zich registreert op onze Sites of deze gebruikt.
 • Wanneer u een vestiging of een evenement van SHL bezoekt. Mogelijk verstrekt u deze informatie rechtstreeks of wordt deze via uw werkgever of collega’s beschikbaar gemaakt.
 • Wanneer u solliciteert op een vacature bij SHL. Mogelijk verstrekt u deze informatie rechtstreeks (via een online wervingsportal, een vacaturesite of in correspondentie) of wordt deze via een bureau beschikbaar gesteld.
 • Als u contact met ons opneemt met klachten of vragen.
 • Wanneer u met ons communiceert via sociale media.
 • Wanneer u of uw werkgever geïnteresseerd bent/is in een zakelijke samenwerking met SHL.
 • Wanneer we diensten uitvoeren voor onze klanten.

Welke informatie verzamelen we?

Informatie die u aan ons doorgeeft

We willen graag dat u nauwkeurig de vereiste informatie invult, zodat we op uw verzoek kunnen reageren. Als een bezoeker persoonlijke informatie aan ons verstrekt, gebruiken we die voor het beoogde doel. Het doel wordt vermeld op de plek waar we de informatie verzamelen of kan worden afgeleid uit de context, bijvoorbeeld om een profiel te maken op een Site, om te solliciteren naar een functie bij SHL of om andere informatie van ons te ontvangen.

IInformatie die we verzamelen van klanten of derden

Onze diensten en producten bestaan uit Talent Assessment-systemen in de cloud, professionele- en adviesdiensten, beheerde diensten en klantenondersteuning en technische support. Op de persoonlijke informatie die wordt verzameld via de Talent Assessment-systemen van SHL (hier beschikbaar) en de ondersteuningssite voor eindgebruikers (hier beschikbaar) zijn de voorwaarden van toepassing van de afzonderlijke privacykennisgevingen of beleidsdocumenten die op deze sites worden genoemd.

Als onderdeel van de technische support voor onze klanten kunnen we informatie verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens, geografische locatie en technische informatie, waaronder bijvoorbeeld informatie die nodig is om een supportticket in te dienen.

Alleen als onze klanten hierom vragen, verzamelen we gevoelige informatie via onze Sites. Gevoelige informatie bestaat uit een aantal soorten gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of andere soortgelijke overtuigingen, een lidmaatschap van een vakbond, fysieke of geestelijke gezondheid, seksleven of een strafblad. We raden u aan gevoelige informatie van deze aard alleen op te geven als wij uitdrukkelijk om deze informatie vragen.

Als u gevoelige persoonlijke informatie aan ons doorgeeft, dan erkent u en geeft u uitdrukkelijk toestemming dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en bekendmaken aan de relevante externe partijen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring voor websites worden vermeld. Als u persoonlijke informatie doorgeeft over andere personen, zoals medewerkers, dan moet u hun om toestemming vragen voordat u deze informatie aan ons verstrekt.

Informatie die we verzamelen via de Sites, sociale media en mobiele kanalen

Mogelijk kunnen we u om een gedeelte of alle van de volgende soorten informatie vragen wanneer u zich registreert voor evenementen, diensten bij ons aanvraagt, accounts beheert, andere content en functies gebruikt, of rechtstreeks onze Sites bezoekt. Voorbeelden zijn onder meer:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en mobiele nummer;
 • Gebruikersnaam, wachtwoord, herinneringsvragen voor het wachtwoord en de antwoorden voor het wachtwoord;
 • Communicatievoorkeuren, zoals welke e-mails, kennisgevingen en nieuwsbrieven u graag wilt ontvangen;
 • Zoekopdrachten;
 • Contactgegevens van anderen als u vrienden doorverwijst naar een bepaalde site of service (deze informatie wordt alleen gebruikt om aan het communicatieverzoek te voldoen); en
 • Informatie die is toegevoegd aan discussies en andere interactieve online functies.

In sommige situaties verzamelen we automatisch bepaalde soorten informatie wanneer u onze Sites bezoekt en uit e-mailcorrespondentie die wij kunnen voeren. Onder deze geautomatiseerde technologieën valt mogelijk het gebruik van logboeken voor webservers waarmee IP-adressen, cookies en webbakens worden verzameld. Meer informatie over ons gebruik van Cookies is te vinden in ons Cookiebeleid (hier).

Social Media

U kunt met ons in contact treden via sociale media websites of andere functies, zoals plug-ins of toepassingen op de Sites, die zijn gekoppeld met sociale media websites. U kunt ook uw account bij ons koppelen aan sociale media websites van derden. Wanneer u uw account koppelt of met ons communiceert via sites, plug-ins of toepassingen voor sociale media van derden, geeft u ons mogelijk toestemming om toegang te houden tot bepaalde informatie op uw sociale media-account (zoals uw naam, e-mailadres, foto, geslacht, geboortedatum of de berichten en vind-ik-leuks die u heeft).

Als u bij interactie met onze Sites informatie toevoegt via sites, plug-ins of andere toepassingen voor sociale media, dan is deze informatie mogelijk openbaar op internet (afhankelijk van uw privacyinstellingen). U bepaalt via de privacyinstellingen op de sites voor sociale media welke informatie u wilt delen.

MMobiele apparaten::

Als u onze Sites bezoekt op uw mobiele telefoon of mobiele apparaat, dan verzamelen we mogelijk ook het unieke identificatienummer van uw apparaat en het IP-adres, evenals informatie over het besturingssysteem van uw apparaat, de mobiele provider en informatie over uw locatie. Verder vragen we u mogelijk of we uw mobiele telefoonnummer mogen hebben (zodat wij u bijvoorbeeld pushmeldingen kunnen sturen).

HHoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken. U vindt meer informatie over de persoonlijke informatie die we van klanten en eindgebruikers van onze diensten verzamelen, samen met het doel en de wettelijke basis voor het verzamelen van deze informatie, in de afzonderlijke privacykennisgevingen van deze diensten.

Contact op te nemen met onze huidige en potentiële klanten en zakenpartners, en de marketing van onze dienstverlening

We verwerken persoonlijke informatie van onze klanten, zakenpartners en de individuele vertegenwoordigers van deze partijen om:

 • Contact op te nemen met onze klanten en zakenpartners over huidige, toekomstige en voorgestelde opdrachten;
 • Onze klanten en zakenpartners nieuwsbrieven, informatie, promotiemateriaal en andere marketingberichten te sturen;
 • Onze klanten en zakenpartners uit te nodigen voor evenementen (en om deze evenementen te organiseren en uit te voeren).

Uitvoering van diensten voor onze klanten

We verwerken de door onze klanten en zakenpartners aan ons verstrekte persoonlijke informatie om adviesdiensten, professionele diensten, klantenondersteuning en technische support te bieden. Dit kan gevolgen hebben voor de doeleinden waarvoor uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en wordt bepaald door de omvang en invulling van de opdracht van onze klant, toepasselijke wetgeving, voorschriften en professionele normen. Het is de verplichting van onze klant om ervoor te zorgen dat u weet dat uw persoonlijke informatie bekend wordt gemaakt aan de SHL Group.

Ander gebruik

 • U toegang geven tot onze Sites, producten en diensten;
 • Door u opgevraagde informatie en diensten aan u leveren;
 • Bestellingen van producten en diensten verwerken;
 • Door onze klanten opgevraagde informatie en diensten leveren;
 • De doorlopende behoeften van klanten en zakenpartners kennen en hierop inspelen door geschikte producten en diensten aan te bieden;
 • Gegevensanalyses uitvoeren door verschillende persoonlijke informatie die we verzamelen te combineren om totaalanalyses en business intelligence te ontwikkelen voor zakelijke en marketingdoeleinden;
 • Controles en training uitvoeren en hieraan gerelateerde materialen verstrekken;
 • Nieuwe producten en diensten ontwikkelen;
 • Producten en diensten marketen (mits hiervoor toestemming is gegeven);
 • Ervaringen van klanten met ons weergeven met persoonlijke informatie, zoals naam, bedrijfsnaam en functie; en
 • Informatie verwerken om andere contractuele verplichtingen na te komen voor onze klant.

Als we uw persoonlijke informatie willen gebruiken voor doeleinden die niet overeenstemmen met het doel waarvoor we deze informatie hebben verzameld, dan vragen we u om toestemming. In alle situaties stemmen we ons wettelijke gebruik van uw persoonlijke informatie af op uw belangen, rechten en vrijheden conform toepasselijke wet- en regelgeving, zodat we uw persoonlijke informatie niet blootstellen aan onnodige risico’s.

Juridische grondslag

Alle verwerkingen (oftewel het gebruik) van uw persoonlijke informatie hebbent een ‘juridische grondslag’. In de meerderheid van de gevallen is de de verwerking gebaseerd op de volgende juridische grondslagen:

 • De verwerking is vereist voor de uitvoering van een contract dat van toepassing is op u of uw werkgever, of om stappen te zetten om (op uw verzoek) een contract aan te gaan voor onze producten en diensten;
 • De verwerking is vereist voor ons om relevante juridische verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld wanneer we informatie bekend moeten maken aan rechtbanken of regelgevende instanties); of
 • De verwerking dient onze legitieme commerciële belangen, waarbij onze belangen zijn afgewogen tegen uw belangen en fundamentele rechten (bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke informatie gebruiken die klanten aan ons hebben doorgegeven om onze diensten uit te voeren, en de betreffende verwerking niet vereist is als onderdeel van een contract dat op u van toepassing is).

In een beperkt aantal omstandigheden gebruiken we uw toestemming als de basis voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, bijvoorbeeld wanneer we uw voorafgaande toestemming nodig hebben om u marketingberichten te sturen.

Voordat we bijzondere gegevenscategorieën of informatie over een strafblad verzamelen en/of gebruiken, stellen we de wettelijke uitzondering vast op basis waarvan we die informatie mogen gebruiken. Deze uitzondering betreft meestal:

 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Het opstellen, uitoefenen of verdedigen door ons of door derden van rechtsvorderingen; of
 • Een contextspecifieke uitzondering uit hoofde van lokale wetgeving van bij de EU aangesloten lidstaten en andere landen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming is geïmplementeerd.

Informatie van kinderen

Op onze Sites is zakelijk materiaal te vinden dat specifiek is gericht op, en ontworpen is voor, gebruik door volwassenen. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd door de Britse Children’s Online Privacy Protection Act) van of over personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke informatie?

Hoelang we uw persoonlijke informatie bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we deze informatie hebben verzameld alsmede de aard van deze informatie. We bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de periode die vereist is om de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring voor websites te kunnen realiseren, tenzij onze klanten om een langere bewaarperiode vragen of deze wettelijk is toegestaan en in overeenstemming is met ons beleid voor het bewaren van informatie.

In bepaalde specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie gedurende een langere periode bewaren zodat we, in het geval van klachten of problemen, uw contactmomenten met ons nauwkeurig kunnen registreren, of indien we er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat er een kans bestaat op geschillenbeslechting ten aanzien van uw persoonlijke informatie of transacties.

Delen we uw persoonlijke informatie?

Binnen de SHL Group

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met andere entiteiten, merken, afdelingen en dochterondernemingen van de SHL Group om u van dienst te zijn, waaronder met de bovengenoemde activiteiten.

We verkopen persoonlijke informatie over onze online bezoekers niet aan niet-aangesloten derden voor hun marketingdoeleinden, en maken deze niet aan hun bekend. We delen uw persoonlijke informatie alleen in de hieronder beschreven situaties met derden.

Business Partners

We delen persoonlijke informatie met zakenpartners die bepaalde gespecialiseerde diensten aan ons verstrekken of die met ons samenwerken aan projecten. Deze zakenpartners zijn afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken en zijn verantwoordelijk voor hun eigen naleving van wetgeving voor gegevensbescherming. U dient hun privacykennisgevingen te raadplegen voor meer informatie over hun werkwijzen. Voorbeelden zijn onder meer het verstrekken van informatie aan wederverkopers, zodat zij contact met u kunnen opnemen over onze producten en diensten, en zakenpartners waarmee wij marketing en soortgelijke evenementen organiseren.

Bevoegde dienstverleners

We kunnen uw informatie delen met dienstverleners die wij hebben ingeschakeld (als verwerkers) om namens ons diensten uit te voeren (in het kader van de uitvoering van diensten voor onze klanten, of voor eigen doeleinden van de SHL Group zoals marketing). Voor deze dienstverleners gelden contractuele beperkingen voor het gebruik, of de openbaarmaking, van de informatie. Zij mogen de informatie slechts verwerken in zoverre dit vereist is om namens ons diensten uit te voeren of om wettelijke verplichtingen na te komen. Onder deze activiteiten vallen mogelijk de vormen van verwerking die we uitvoeren zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf ‘Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken’.

Een aantal voorbeelden:

 • IT-dienstverleners die onze IT-voorzieningen, back-officesystemen en telecommunicatienetwerken beheren;
 • Aanbieders van marketingautomatisering;
 • Aanbieders van beheeroplossingen voor klantenrelaties (CRM);

Deze derden hanteren passende beveiligingsmaatregelen voor uw gegevens en hun activiteiten worden beperkt tot de doelen waarvoor uw informatie was verstrekt.

Wettelijke vereisten en zakelijke overdracht

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken: (i) als we hiertoe worden verplicht door wetgeving, juridische procedures, statuten, regels, voorschriften of professionele normen, of in reactie op dagvaardingen, huiszoekingsbevelen of andere wettelijke verzoeken; (ii) als reactie op officiële verzoeken van wetshandhavende instanties of andere overheidsfunctionarissen; (iii) wanneer we ervan overtuigd zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te vermijden; (iv) als onderdeel van een onderzoek naar mogelijke of werkelijke illegale activiteiten; of (v) in het geval dat de SHL Group (deels of in zijn geheel) onderdeel is van een fusie of overname met een nieuwe eigenaar van het bedrijf. Openbaarmakingen kunnen ook vereist zijn voor audits van het bedrijf of voor onderzoek naar klachten of beveiligingsproblemen.

Dragen we uw persoonlijke informatie over naar andere regio’s?

Omdat wij een internationale organisatie zijn, kunnen we conform toepasselijke wetgeving bepaalde persoonlijke informatie naar andere landen overdragen waar onderdelen van de SHL Group, bevoegde dienstverleners of zakenpartners gevestigd zijn die namens ons werken. Onze partners en derden kunnen lokaal of in andere landen gevestigd zijn, waarvan sommigen volgens de Europese Commissie mogelijk geen toereikende niveaus van gegevensbescherming hebben.

Wanneer we uw informatie overdragen, hanteren we diverse juridische voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw rechten en bescherming samen met uw informatie worden overgedragen:

 • We zorgen ervoor dat overdracht binnen de SHL Group wordt gedekt door overeenkomsten die zijn gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, zodat elk lid contractueel verplicht is om persoonlijke informatie in elk onderdeel van de SHL Group toereikend en consequent te beschermen;
 • SHL US LLC is gecertificeerd conform de beginselen van het EU-VS-privacyschild. Meer informatie is hier te vinden.
 • Wanneer we uw persoonlijke informatie overdragen buiten de SHL Group of naar derden die ons helpen met het verstrekken van onze producten en diensten, verkrijgen we contractuele toezeggingen van hen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Een deel van deze toezeggingen bestaat uit alom erkende certificeringen voor de bescherming van persoonlijke informatie die wordt overgedragen vanuit de EU naar de Verenigde Staten (zoals het EU-VS-privacyschild), of de standaard contractuele clausules; of
 • Wanneer we verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavende of regelgevende instanties, onderzoeken we deze aanvragen zorgvuldig voordat we persoonlijke informatie bekendmaken.

Voorbeelden van landen waar we persoonlijke informatie naar overdragen, zijn onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, China en India.

Als u meer informatie wilt krijgen over de vraag of uw informatie aan ontvangers in andere landen bekend wordt gemaakt, neemt u contact met ons op via de hieronder vermelde manier. U hebt ook het recht om meer informatie bij ons aan te vragen over de beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen (waaronder een exemplaar van toepasselijke contractuele verplichtingen, die vanuit commerciële geheimhoudingsoverwegingen kan zijn bewerkt) om uw persoonlijke informatie op toereikende wijze te beschermen wanneer deze wordt overgedragen, zoals hierboven vermeld.

Hebben we beveiligingsmaatregelen getroffen voor de bescherming van uw informatie?

Wij vinden de beveiliging van uw persoonlijke informatie belangrijk. Daarom heeft de SHL Group alle redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, aanpassingen of vernietiging. We beschermen uw persoonlijke informatie tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of openbaarmaking met behulp van beveiligingstechnologieën en -procedures, waaronder versleuteling en beperkte toegang. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw persoonlijke informatie, en zij worden getraind in het belang van de bescherming van persoonlijke informatie.

Onze dienstverleners en vertegenwoordigers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te waarborgen en mogen deze informatie niet voor ongeoorloofde doeleinden gebruiken.

Welke opties zijn er voor u ten aanzien van uw persoonlijke informatie?

Wij bieden verschillende keuzes aan over hoe we met onze klanten en hun medewerkers communiceren, en welke persoonlijke informatie we over hen verzamelen en met anderen delen. Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft en we zijn voornemens om deze informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden, dan bieden we u bijvoorbeeld de optie om aan te geven of u promotionele e-mails, sms-berichten, telefoongesprekken en post van ons wilt ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de ontvangst van op uw interesses gebaseerde advertenties. Neem hiervoor contact met ons op.

U kunt er ook voor kiezen om geen marketingberichten van ons te ontvangen door te klikken op de hyperlink om u af te melden, door andere aanwijzingen op te volgen in onze marketingberichten, of door contact met ons op te nemen op de hieronder vermelde manier.

Hoe kunt u uw communicatievoorkeuren bijwerken?

We zetten ons redelijkerwijs in om u op de hoogte te houden over uw informatie. U kunt uw communicatievoorkeuren op de volgende manieren bijwerken

Profiel

Als u een profiel of account hebt gemaakt op een van onze Sites, dan kunt u uw contactgegevens bijwerken nadat u zich hebt aangemeld bij uw account.

Nieuwsbrieven

Als u zich aanmeldt voor elektronische berichten, zoals een e-nieuwsbrief, dan kunt u zich altijd afmelden door de aanwijzingen te volgen in het bericht.

Mobiele apparaten

IAls u er eerder voor hebt gekozen om pushmeldingen van ons te ontvangen op uw mobiele apparaat, maar dit niet meer wilt, dan kunt u uw voorkeuren beheren via uw apparaat of de instellingen van de toepassing. Wilt u dat een mobiele app geen informatie meer verzamelt, dan kunt u de app verwijderen door het daarvoor bestemde proces op uw mobiele apparaat te doorlopen.

E-mail

Neem contact met ons op per e-mail of post op de hieronder beschreven manier. Voeg uw huidige contactgegevens toe samen met de informatie die u wilt bekijken en de wijzigingen die u wilt aanbrengen.

Als we u geen toegang kunnen geven, dan geven we u hier een reden voor en laten we u weten welke uitzonderingen hieraan ten grondslag liggen.

Do Not Track

Do Not Track (‘DNT’) is een privacyvoorkeur die gebruikers op bepaalde webbrowsers kunnen instellen. Zonder gemeenschappelijke sectorspecifieke of wettelijke normen voor de interpretatie van DNT-signalen reageert de SHL Group niet op DNT-signalen van browsers. We blijven de toekomstige ontwikkeling van DNT-normen door de privacygemeenschap en -branche volgen.

Andere rechten ten aanzien van uw gegevens

U hebt bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonlijke informatie. Op de uitoefening daarvan zijn wel bepaalde uitzonderingen van toepassing. Ook is de uitoefening van die rechten in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren.

We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en voor beveiligingsdoeleinden voordat we de persoonlijke informatie aan u bekendmaken waar u om hebt gevraagd. We behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen als dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of excessief is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onder voorbehoud van juridische en andere toegestane overwegingen, zetten we ons op redelijke wijze in om zo snel mogelijk te voldoen aan uw verzoek of om u te informeren als we meer informatie nodig hebben om het verzoek uit te voeren.

Mogelijk zijn we niet altijd in staat om volledig aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld als het gevolgen zou hebben voor onze vertrouwelijkheidsverplichtingen ten aanzien van anderen, of als het voor ons wettelijk is toegestaan om het verzoek op een andere manier af te handelen.

Recht op inzage

U hebt het recht om de persoonlijke informatie in te zien die de SHL Group over u bewaart. Als we deze informatie namens onze klanten bewaren, dan hebben we hun toestemming nodig om u dergelijke toegang te kunnen verschaffen.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te corrigeren als deze onnauwkeurig of achterhaald is.

Recht om te worden vergeten (recht op verwijdering)

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden uw persoonlijke informatie te laten wissen. Uw informatie kan alleen worden gewist als deze niet meer nodig is voor het doel waarvoor deze was verzameld, met toestemming van het bedrijf uit naam waarvan ze was verzameld, en als we geen andere juridische grondslag meer hebben om de informatie te verwerken.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken, maar alleen indien:

 • De nauwkeurigheid in twijfel wordt getrokken, zodat we die kunnen controleren; of
 • De verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat de informatie wordt gewist; of
 • De informatie niet meer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze was verzameld, maar we die nog wel nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of ons hiertegen te verdedigen; of
 • U het recht om bezwaar te maken hebt uitgeoefend, en verificatie van de nieuwe juridische grondslag is in behandeling.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht op portabiliteit van de gegevens, waarbij wij persoonlijke informatie aan u of een andere verwerkingsverantwoordelijke moeten verstrekken in een veelgebruikte indeling die door machines kan worden gelezen, maar alleen indien de verwerking van deze informatie is gebaseerd op: (i) toestemming; of (ii) de uitvoering van een contract dat op u of uw werkgever (als verwerkingsverantwoordelijke) van toepassing is.

Recht op bezwaar tegen verwerking

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, maar alleen indien deze verwerking onze gerechtvaardigde belangen als juridische grondslag heeft. Als u bezwaar maakt, hebben wij een mogelijkheid om aan te tonen dat we overtuigende gerechtvaardigde belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Recht om geautomatiseerde besluitvorming te weigeren

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die op geautomatiseerde wijze worden genomen en die rechtsgevolgen of aanzienlijke andere gevolgen voor u hebben, behalve indien deze: (i) noodzakelijk zijn voor een contract dat op u of uw werkgever (als verwerkingsverantwoordelijke) van toepassing is; (ii) wettelijk toegestaan zijn; (iii) zijn gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Zelfs wanneer dergelijke beslissingen zijn toegestaan, kunt u bezwaar maken tegen de beslissing en de SHL Group (of andere relevante partijen) opdragen tot menselijk ingrijpen.

We maken bij de verwerking van uw persoonlijke informatie momenteel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder met behulp van profilering). Als we ooit een systeem voor geautomatiseerde besluitvorming inschakelen, dan hebt u het recht om te verzoeken dat een beslissing waarbij uw persoonlijke informatie een rol speelt, niet uitsluitend kan worden genomen via een geautomatiseerd proces.

Internationale overdracht

Zoals hierboven wordt beschreven, kunt u vragen om een exemplaar of een overzicht van de beveiligingsmaatregelen voor de overdracht van uw persoonlijke informatie naar landen buiten de Europese Unie.

Contact 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over onze werkwijzen op het gebied van privacy en informatieverwerking? Wilt u zich afmelden of uw toestemming intrekken? Of wilt u een klacht indienen over een schending van uw privacyrechten of deze Privacyverklaring voor websites? Neem dan contact op met onze Global Data Protection Officer via dpo@shl.com. U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Bij vragen over deze Privacyverklaring voor websites neemt u contact met ons op via dpo@shl.com, of:

SHL Global Management Limited

t.a.v.: Global Data Protection Officer

The Pavilion, 1 Atwell Place

Thames Ditton, England KT7 0NE, Verenigd Koninkrijk

Wijzigingen in deze Privacyverklaring voor websites

We behouden ons het recht voor om te allen tijde deze Privacyverklaring voor websites aan te passen of bij te werken. Wijzigingen in deze Privacyverklaring voor websites worden op deze website gepubliceerd en bij koppelingen naar de Privacyverklaring voor websites wordt aangegeven dat de verklaring is gewijzigd of bijgewerkt. We raden aan dat u deze Privacyverklaring voor websites van tijd tot doorneemt. Als u onze Sites na dergelijke berichten of kennisgevingen blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

 

Laatst bijgewerkt op: 25 mei 2018