Hyvät työnantajat tekevät kaikkensa yhdistääkseen sopivat työntekijät ja sopivat työpaikat. Vietämme neljänneksen tai kolmanneksen ajastamme työssä, joten on tärkeää, että kykymme ja mielenkiinnon kohteemme käyvät yhteen työn vaatimusten kanssa.

Työnantajat päättävät hyvään työpanokseen vaadittavista kyvyistä ja käyttäytymistavoista. Näitä kutsutaan usein kompetensseiksi. Kompetenssit ovat käyttäytymistapojen yhdistelmä, jonka avulla työntekijä pääsee hyviin suorituksiin asemassaan. Mitatakseen hakijan kompetensseja työnantajat voivat käyttää hyväkseen testejä, haastatteluja ja muita arviointityökaluja.

Muista, että valituksi tuleminen on molemminpuolinen prosessi, jossa sinä ja organisaatio kumpikin teette valinnan, jonka on oltava oikea teille molemmille.