Alla olevissa esimerkeissä sinua pyydetään kunkin väittämän osalta arvioimaan kuinka se vaikuttaisi työmotivaatioosi. Täydennä lause sopivalla vaihtoehdolla (A-E).

Vastaa alla oleviin esimerkkikysymyksiin ja muista, ettei ole oikeita ja vääriä vastauksia.

Tarkastele Esimerkkikysymyksiä

Testiesimerkkejä

Käytettävissäsi ovat seuraavat testi- (tai kysely) esimerkit:

Tee Harjoitustestejä

Voit valmistautua tulevaan arviointiin tekemällä kokonaisen verkkoharjoituskokeet.

 Tee Harjoitustestejä