Persoonallisuuskyselyt arvioivat henkilökohtaisia käyttäytymismieltymyksiäsi, ts. työskentelytapojasi. Niissä ei ole kyse kyvyistäsi, vaan siitä, miten suhtaudut muihin ihmisiin, miten lähestyt ongelmia ja kuinka käsittelet tuntemuksia ja tunteita. Tämän tyyppisissä arvioinneissa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia.

Seuraavat kysymykset ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita saatat kohdata persoonallisuuskyselyissä.

Persoonallisuuskyselyt voidaan karkeasti jakaa kahteen tyyppiin. Toisessa sinua pyydetään arvioimaan itseäsi. Toisessa sinua pyydetään valitsemaan joku väittämistä, jotka käsittelevät persoonallisuuden eri osa-alueita.

Arviointiväittämät

Sinua pyydetään ehkä arvioimaan itsesi muutamien lauseiden tai väittämien avulla. Kun olet lukenut väittämän, merkitset vastauksesi seuraavasti:

Valitse ympyrä 1
Jos olet ehdottomasti eri mieltä väittämän kanssa
Valitse ympyrä 2
Jos olet eri mieltä väittämän kanssa
Valitse ympyrä 3
Jos olet epävarma
Valitse ympyrä 4
Jos olet samaa mieltä väittämän kanssa
Valitse ympyrä 5
Jos olet ehdottomasti samaa mieltä väittämän kanssa

Alla olevassa esimerkissä ensimmäisen väittämään on vastattu: Vastaaja on samaa mieltä siitä, että 'Nautin uusien ihmisten tapaamisesta' kuvaa häntä osuvasti.  Yritä arvioida itseäsi muilla esimerkkikysymyksillä.  Muista, ettei kysymyksiin ole oikeita ja vääriä vastauksia.

    Ehdottomasti eri mieltä Eri mieltä Epävarma Samaa mieltä Ehdottomasti samaa mieltä
1
Nautin uusien ihmisten tapaamisesta
2
Autan mielelläni muita
3
Teen joskus virheitä
4
Petyn helposti
5
Nautin asioiden korjaamisesta

Valintakysymykset

Tämä on toinen yleisesti persoonallisuuskyselyissä käytetty malli. Sinulle esitetään neljä väittämää: A, B, C ja D. Tehtäväsi on valita yksi väittämä, joka eniten kuvaa käyttäytymistäsi työtilanteessa ja yksi väittämä, joka vähiten kuvaa käyttäytymistäsi samassa tilanteessa. Merkitse valintasi napsauttamalla painikkeita sarakkeissa ‘E’ (eniten) ja ‘V’ (vähiten).

Alla olevassa esimerkissä ensimmäiseen väittämään on vastattu: Henkilö on vastannut, että hän pitää eniten ihmisten organisoimisesta ja vähiten vaihtelun etsimisestä.  Valitse eniten ja vähiten sinua kuvaavat väittämät seuraavissa esimerkkikysymyksissä.  Muista, ettei kysymyksiin ole oikeita ja vääriä vastauksia.

Olen sen tyyppinen henkilö, .......

  E V
1 A jolla on laaja ystäväpiiri
  B joka nauttii ihmisten organisoimisesta
  C joka rentoutuu helposti
  D joka hakee vaihtelua

  E V
2 A joka auttaa ihmisiä ratkomaan ongelmia
  B joka kehittää uusia lähestymistapoja
  C jolla on runsaasti energiaa
  D joka nauttii sosiaalisista tapahtumista

  E V
3 A jolla on paljon uusia ideoita
  B joka on tyyni
  C joka haluaa ymmärtää asioita
  D jonka kanssa tulee helposti toimeen

  E V
4 A joka nauttii tapahtumien organisoimisesta
  B joka joskus suuttuu
  C joka on puhelias
  D joka ratkaisee ristiriitoja töissä

Muut esimerkit:

Sivun alkuunSivun alkuun