Seuraavat kysymykset ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita saatat kohdata persoonallisuuskyselyissä.

Persoonallisuuskyselyt voidaan karkeasti jakaa kahteen tyyppiin. Toisessa sinua pyydetään arvioimaan itseäsi. Toisessa sinua pyydetään valitsemaan joku väittämistä, jotka käsittelevät persoonallisuuden eri osa-alueita.

Tarkastele Esimerkkikysymyksiä

Testiesimerkkejä

Käytettävissäsi ovat seuraavat testi- (tai kysely) esimerkit:

Tee Harjoitustestejä

Voit valmistautua tulevaan arviointiin tekemällä kokonaisen verkkoharjoituskokeet.

 Tee Harjoitustestejä