Personlighedsspørgeskemaer anvendes til at beskrive en persons foretrukne/typiske måde at handle og tænke på i en erhvervsmæssig sammenhæng. De beskæftiger sig ikke med personens evner, men dennes selvopfattelse af, hvordan han/hun omgås andre, tackler problemer og håndterer følelser. Ved denne type vurdering findes der ingen rigtige eller forkerte svar.

De følgende spørgsmål er eksempler på den type, du kan komme ud for i personlighedsspørgeskemaer.

Der er grundlæggende to typer af personlighedsspørgeskemaer. I den ene type skal du vurdere dig selv. I det andet skal du vælge mellem forskellige udsagn, der vedrører forskellige personlighedsaspekter.

Vurderingsudsagn

Du kan blive bedt om at vurdere dig selv i forhold til et antal sætninger eller udsagn. Efter at have læst hvert udsagn skal du angive dit svar som følger:

Marker cirkel 1
Hvis du er helt uenig i udsagnet
Marker cirkel 2
Hvis du er uenig i udsagnet
Marker cirkel 3
Hvis du er usikker
Marker cirkel 4
Hvis du er enig i udsagnet
Marker cirkel 5
Hvis du er helt enig i udsagnet

I nedenstående eksempel er første udsagn udfyldt: Svarpersonen har erklæret sig enig i, at udsagnet "Jeg kan lide at møde nye mennesker" er en præcis beskrivelse af ham/hende.  Forsøg at vurdere dig selv i forhold til de øvrige eksempler.  Husk, at der ikke er rigtige eller forkerte svar.

    Helt uenig Uenig Usikker Enig Helt enig
1
Jeg kan lide at møde nye mennesker
2
Jeg kan lide at hjælpe andre
3
Jeg laver af og til fejl
4
Jeg bliver let skuffet
5
Jeg kan lide at reparere ting

Vælg udsagn

Dette er den anden type personlighedsspørgeskema, som ofte anvendes i personlighedstester. Du stilles over for en blok med fire udsagn: A, B, C og D. Din opgave er at vælge det udsagn, der svarer bedst til din adfærd i arbejdssituationer og tilsvarende det udsagn, der svarer dårligst til din adfærd i samme situation. Angiv dine valg ved at klikke på den tilsvarende knap i kolonnen ‘B’ for Bedst og ‘D’ for Dårligst.

I nedenstående eksempel er første udsagn udfyldt: Svarpersonen har angivet, at vedkommende bedst kan lide at organisere andre og dårligst at søge afveksling.  Prøv at vælge, hvilke udsagn der passer bedst eller dårligst på dig i de følgende eksempler.  Husk, at der ikke er rigtige eller forkerte svar.

Jeg er en person, der ...

  B D
1 A Har en stor vennekreds
  B Kan lide at organisere andre
  C Har let ved at slappe af
  D Søger afveksling

  B D
2 A Hjælper andre med deres problemer
  B Udvikler nye måder at gøre ting på
  C Har masser af energi
  D Kan lide selskabelighed

  B D
3 A Har mange nye ideer
  B Føler sig rolig
  C Ønsker at forstå ting
  D Er nem at omgås

  B D
4 A Kan lide at organisere begivenheder
  B Af og til bliver vred
  C Er snakkesalig
  D Løser konflikter på arbejdspladsen

Hvorfor ikke prøve vores personlighedsspørgeskema

Andre eksempler:

Toppen af sidenToppen af siden