I en test af verbal ræsonnement får du som regel en tekstpassage efterfulgt af en række udsagn.I eksemplet nedenfor er din opgave at vurdere om hvert udsagn er sandt, falsk eller du ikke kan vide det udfra informationen i passagen:

A – Sandt (Udsagnet er logisk rigtigt ud fra passagens information eller mening)

B – Falsk (Udsagnet er logisk forkert ud fra passagens information eller mening)

C – Ved ikke (Det er ikke muligt at fastslå, om udsagnet er sandt eller falsk uden yderligere information)

I nedenstående eksempel skal du besvare hvert enkelt spørgsmål ved at klikke på A, B eller C. Du vil få at vide, om dit svar er korrekt eller ej.

“Mange virksomheder finder det nyttigt at ansætte studerende i sommerperioden, da det faste personale ofte selv ønsker at holde ferie i dette tidsrum. Desuden oplever virksomheder ofte spidsbelastninger i løbet af sommeren, hvorfor de har brug for ekstra personale. Sommerferiearbejde tiltrækker også studerende, der måske senere kan vende tilbage som velkvalificerede medarbejdere, når de har fuldført deres uddannelse. Ved at sikre, at de studerende lærer så meget som muligt om virksomheden, vækker man interessen for en fast tilknytning. Virksomhederne betaler de studerende et fast beløb uden ret til betalt ferie eller sygdom.”

Udsagn 1 – Det arbejde, der normalt udføres af det faste personale, kan i ferieperioder udføres af studerende.

Udsagn 2 – Studerende i sommerbeskæftigelse har de samme rettigheder til betalt ferie som det faste personale.

Udsagn 3 – Studerende er underlagt virksomhedens almindelige disciplinære regler og klageveje.

Udsagn 4 – Nogle virksomheder har en større arbejdsbyrde om sommeren, hvor de studerende har mulighed for at tage feriearbejde.

Tag en komplet øvelsestest

Andre eksempler:

Toppen af sidenToppen af siden