man in call center SH002

Här kan du få Expertråd

Här kan du få expertråd på värderingsteknik och hjälp med att navigera värderingsprocessen.

Få Råd [EN]

four people in gathered round a small table with a laptop in a casual office setting

Visa Exempelfrågor

Ta reda på de frågor som eventuellt kommer att ställas. Se test exempel och svar.

Visa Exempel

woman in the office hallway leaning against the wall with tablet in hand

Prova-på-Tester

Ta övningsprov för att bättre kunna förbereda dig. Tester finns tillgängliga på flera språk

Prova ett Test

two people smiling while looking at tablet device

Stöd

Svar på vanliga frågor om tekniska frågor när du gör ett test.

Få Stöd

Prova-på-Tester

Gör ett fullständigt övningsprov för att förbereda dig för de kommande uppgifterna.

Ta Övningsprov