Olika företag tillämpar olika metoder vid rekrytering av personal.
Urvalsprocessen kan omfatta flera steg. Varje steg i processen har till syfte att bedöma din förmåga att klara det jobb du söker och hur lämplig du är för det.

Nedan finns olika bedömningsmetoder som du kan stöta på.

Information om hur du kan förbereda dig inför en bedömningsprocess finns i Praktiska råd och tips .