Bra arbetsgivare anstränger sig för att hitta rätt person till en tjänst. Med tanke på att vi spenderar ca en tredjedel av vår tid på arbetet, är det viktigt att vi motsvarar de krav som ställs på en befattning.

Företag har en uppfattning om vilka beteenden och färdigheter som krävs för att man ska kunna utföra arbetet på ett bra sätt. S.k. kompetenser är en kombination av beteenden som kan leda till framgång på jobbet. För att mäta en persons kompetenser kan företag använda sig av tester, intervjuer och andra bedömningsverktyg.

Tänk på att ett urval är en process där både du själv och företaget gör ett val – och det måste vara rätt val för er båda.