คุณอาจต้องทำแบบทดสอบประเมินหลายประเภท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกหรือพัฒนาบุคลากรภายในที่ทำงาน ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นการทดสอบและ/หรือแบบสอบถามที่คุณอาจพบ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินที่จะเกิดขึ้น คุณสามารถทำแบบฝึกหัดฉบับเต็มของเราได้

โปรดอย่าลืม ความพร้อมคือหัวใจของความสำเร็จ

ทําแบบทดสอบฝึกหัด

ทำแบบทดสอบฝึกหัดเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการประเมินการจ้างงานที่จะเกิดขึ้น 
โปรดทราบว่าระดับความยากของแบบทดสอบฝึกหัดอาจไม่สะท้อนถึงระดับความยากของแบบทดสอบที่คุณจะถูกขอให้ทำอย่างแน่นอน
แบบสอบถามด้านบุคลิกภาพ

เป็นแบบสอบถามที่ใช้ระบุรูปแบบการทำงานที่คุณนิยมใช้ สิ่งสำคัญคือคุณต้องตอบคำถามเหล่านี้โดยนึกภาพว่าคุณกำลังทำงานอยู่ในสถานที่ทำงาน ไม่ใช่ที่บ้านหรือใช้เวลากับเพื่อนๆ ข้อมูลนี้จะใช้ประเมินว่าคุณมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานและทีมงานหรือไม่ และคุณจะจัดการรับมือกับความต้องการของงานได้ดีเพียงใด คุณอาจจะได้รับคำถามที่คุณต้องตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นๆ หรือมิฉะนั้น คุณอาจจะได้รับข้อความจำนวนหนึ่ง และต้องเลือกว่าข้อใดที่ตรงกับคุณมากที่สุดและน้อยที่สุด

ตามลิงค์เพื่อทำแบบทดสอบฝึกหัดฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ

ดูตัวอย่างการทดสอบและคำตอบ

ค้นหาคำถามที่คุณอาจถูกถาม

ดูตัวอย่างคำถาม