ทําแบบทดสอบฝึกหัด

ทำแบบทดสอบฝึกหัดเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการประเมินการจ้างงานที่จะเกิดขึ้น 
โปรดทราบว่าระดับความยากของแบบทดสอบฝึกหัดอาจไม่สะท้อนถึงระดับความยากของแบบทดสอบที่คุณจะถูกขอให้ทำอย่างแน่นอน

ตามลิงค์เพื่อทำแบบทดสอบฝึกหัดฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ

ดูตัวอย่างการทดสอบและคำตอบ

ค้นหาคำถามที่คุณอาจถูกถาม

ดูตัวอย่างคำถาม