แบบสอบถามด้านบุคลิกภาพมีสองรูปแบบ ในรูปแบบแรก คุณจะต้องให้คะแนนตนเอง ในรูปแบบที่สอง คุณจะต้องเลือกข้อความต่างๆ ที่จะพิจารณาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ กัน

คำถามต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคำถามที่คุณอาจพบในแบบสอบถามด้านบุคลิกภาพ

แสดงตัวอย่างคำถาม

ตัวอย่างการประเมิน

มีตัวอย่างการประเมินดังต่อไปนี้:

ลองทดสอบ

ทำแบบทดสอบฝึกหัดแบบเต็มความยาวเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินที่จะเกิดขึ้น

ทําแบบทดสอบฝึกหัด