I varje exempel nedan finns en logisk sekvens med fem rutor. Din uppgift är att avgöra vilken av rutorna slutför denna sekvens. För att svara, välj en av rutorna från A till E. Du får reda på om du svarat rätt eller fel.

Visa Exempelfrågor

Exempel på Uppgifter

Exempel på följande test (eller frågeformulär) finns tillgängliga:

Prova-på-Tester

Gör ett fullständigt övningsprov för att förbereda dig för de kommande uppgifterna.

Ta Övningsprov