I exempelfrågorna nedan ombeds du bedöma varje påstående utifrån hur det skulle påverka din motivation att arbeta. Du måste sedan välja lämpligt alternativ (A till E) för att avsluta meningen.

Prova med exempelfrågorna, det finns inga svar som är rätt eller fel.

Visa Exempelfrågor

Exempel på Uppgifter

Exempel på följande test (eller frågeformulär) finns tillgängliga:

Prova-på-Tester

Gör ett fullständigt övningsprov för att förbereda dig för de kommande uppgifterna.

Ta Övningsprov