Det finns i huvudsak två sorters personlighetstest. I det ena ombeds du att bedöma dig själv. I det andra ombeds du att välja mellan olika påståenden som fokuserar på olika personlighetsaspekter.

Frågorna som följer är exempel på den typ av frågor som du kan stöta på i ett personlighetstest.

Visa Exempelfrågor

Exempel på Uppgifter

Exempel på följande test (eller frågeformulär) finns tillgängliga:

Prova-på-Tester

Gör ett fullständigt övningsprov för att förbereda dig för de kommande uppgifterna.

Ta Övningsprov