Ett personlighetstest utvärderar personligt beteende, det vill säga hur du tycker om att arbeta. Det ser  inte till dina förmågor utan hur du ser dig själv, hur du relaterar till andra, din inställning till problem och hur du hanterar känslor och stämningar. Vid den här typen av utvärdering finns det inga rätt eller fel svar.

Frågorna som följer är exempel på den typ av frågor som du kan stöta på i ett personlighetstest.
Det finns i huvudsak två sorters personlighetstest. I det ena ombeds du att bedöma dig själv. I det andra ombeds du att välja mellan olika påståenden som fokuserar på olika personlighetsaspekter.

Att bedöma påståenden

Du blir ombedd att bedöma dig själv utifrån ett antal fraser eller påståenden. Markera ditt svar enligt följande regler efter att du läst varje påstående:

Fyll i cirkel 1
Om du verkligen inte instämmer med påståendet
Fyll i cirkel 2
Om du inte instämmer med påståendet
Fyll i cirkel 3
Om du inte vet
Fyll i cirkel 4
Om du instämmer med påståendet
Fyll i cirkel 5
Om du verkligen instämmer med påståendet

I exemplet nedan har det första påståendet besvarats: Personen som har svarat tycker att påståendet "Jag tycker om att träffa nya människor" stämmer in på honom/henne.  Försök göra en bedömning av dig själv på resten av exempelfrågorna.  Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel svar.

    Instämmer verkligen inte Instämmer inte Vet ej Instämmer Instämmer verkligen
1
Jag tycker om att träffa nya människor
2
Jag tycker om att hjälpa människor
3
Jag begår ibland misstag
4
Jag blir lätt besviken
5
Jag tycker om att laga saker

Att fatta beslut

Detta är den andra vanligt förekommande typen av personlighetstest. Du får fyra stycken påståenden: A, B, C och D. Din uppgift är att välja det påstående som påminner mest om ditt beteende i arbetsrelaterade situationer och det påstående som påminner minst om ditt beteende i samma situation. Du bör ange dina val genom att klicka på lämplig knapp i kolumnerna markerade med ’+’ för mest och ’–’ för minst.

I exemplet nedan har det första påståendet besvarats: Personen i fråga har angett att han/hon tycker mest om att organisera andra personer och tycker minst om att sträva efter variation.  Försök välj vilka påståenden som passar mest respektive minst in på dig som person i följande exempelfrågor.  Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel svar.

Jag är den sortens person som ...

  +
1 A har en stor vänkrets
  B tycker om att organisera andra personer
  C har lätt för att slappna av
  D strävar efter variation

  +
2 A hjälper andra personer med deras problem
  B utvecklar nya infallsvinklar
  C har massor med energi
  D tycker om sociala aktiviteter

  +
3 A har många nya idéer
  B känner mig lugn
  C tycker om att förstå saker och ting
  D är lätt att komma överens med

  +
4 A tycker om att organisera evenemang
  B blir arg ibland
  C är pratglad
  D löser konflikter på arbetet

Andra exempel:

Överst på sidanÖverst på sidan