ในคำถามตัวอย่างด้านล่าง คุณจะต้องให้คะแนนข้อความต่างๆ ว่ามีผลกับแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณอย่างไร จากนั้นคุณจะต้องเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม (A ถึง E) เพื่อให้ประโยคสมบูรณ์

ลองตอบคำถามตัวอย่างด้านล่างนี้ และอย่าลืม แบบสอบถามนี้จะไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด

แสดงตัวอย่างคำถาม

ตัวอย่างการประเมิน

มีตัวอย่างการประเมินดังต่อไปนี้:

ลองทดสอบ

ทำแบบทดสอบฝึกหัดแบบเต็มความยาวเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินที่จะเกิดขึ้น

ทําแบบทดสอบฝึกหัด