SHL forpligter sig fuldt ud til at støtte kandidater med handicap, der søger job hos virksomheder, der anvender vores tests. De fleste af vores tests kan justeres så de passer bedre til individer med problematikker såsom synshandicap, høretab, bevægelseshandicap, indlæringsvanskeligheder, psykiske lidelser og vansiring. Vi hjælper ansætterne med vejledning og best practice vedrørende
rimelige justeringer af testene, for at gøre din oplevelse så glat og så retfærdigt som muligt. Hvis du anser dig selv som havende et handicap, så se til at gøre din personalekonsulent opmærksom på dette så tidligt som muligt i processen, så de sammen med dig kan diskutere de tests du bedes tage samt eventuelle justeringer.

Eksempler på justeringer af testene omfatter:

  • Skærmoplæsning af online tests til kandidater med synshandikap
  • Ekstra tid ved tidsbegrænsede tests til kandidater der er ordblinde eller har motoriske vanskelligheder
  • Tilpasning af testpræsentationer for kandidater med synshandikap eller ordblindhed
  • Stor skriftformat tests på skærm eller papir til kandidater med synshandikap
  • Tests printet i blindskrift til kandidater med synshandikap
  • Støtte kandidater med høretab ved udlevering af en transskribering af lydsektioner ved video- eller animerede tests.

Hvis du har et handicap, som du mener kan påvirke testen du er blevet bedt om at tage, er det i din egen interesse at gøre ansætterne opmærksom på dette så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen. Hvis du for eksempel er blevet inviteret til et assessmentcenter, og du har et handicap, der kan påvirke din præstation i nogen af de nævnte øvelser, bør du drøfte sagen med organisationen før du deltager. Hvis du har specielle krav er det også tilrådeligt at erklære dette på forhånd. Organisationen kan så være i stand til at træffe passende, rimelige tilpasninger, for at hjælpe dig med at vise dem, hvor god du egentlig er. Hvis du intet fortæller før selve testdagen, er det sandsynligvis mere begrænset, hvilke tilpasninger og justeringer der kan foretages hurtigt uden forberedelse.

Loven og retningslinjerne omkring, hvad arbejdsgivere og ansættende organisationer skal og bør gøre, for at imødekomme dine behov, varierer fra land til land. Det er derfor vigtigt for dig at vide, hvad reglerne er, der hvor du er. I England er dette for eksempel reguleret af Ligestillingsloven 2010, som pålægger arbejdsgivere og personalekonsulenter en pligt til at foretage rimelige tilpasninger til ansøgere med handikap under alle stadier af rekrutteringsprocessen. Du kan finde mere om den engelske ligestillingslov på: www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/equality-act.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken støtte du bør bede om, kan du bruge den gratis hjemmeside ClearTalents.com, drevet af virksomheden Clear Company, til at hjælpe dig med at definere dit behov for støtte. Et simpelt og fuldt tilgængeligt online spørgeskema, spørger om du kan hjælpes via telefon, eller ved brug af computer, pen og papir eller under turen til og fra assessmentcenteret. Måske er der midler som kan hjælpe dig klare dig bedre i møder ansigt til ansigt, såsom en oplæser til at forklare testprocedurerne eller en tolk til at hjælpe dig med at forstå instruktionerne. Uanset hvad din situation er, vil ClearTalents.com hjælpe dig med at identificere den støtte, du skal bede om i en vurderingsproces.