SHL är fast besluten att stödja handikappade kandidater som söker jobb med organisationer som använder våra bedömningar.
De flesta av våra bedömningar kan justeras för att bättre lämpas till personer med funktionshinder, såsom synskada, hörselskada, rörelsehinder, inlärningssvårigheter,
psykiska problem och vanställdhet. Vi hjälper rekryterare genom att ge vägledning och råd kring rimliga justeringar, för att kunna göra din upplevelse så smidig och rättvis som möjligt. Om du anser dig ha ett funktionshinder, se till att din rekryterare är medveten om detta, så att de kan diskutera de bedömningarsom du ombeds att ta, och eventuella justeringar med dig.

Exempel på möjliga bedömnings justeringar innefattar:

  • Stöd för skärmläsare på online-tester för synskadade kandidater
  • Extra tid vid tidsinställda tester för sökande med dyslexi eller motoriska funktionsnedsättningar
  • Att anpassa testet för sökande med dyslexi eller synnedsättning
  • Stora utskriftsformat på skärm eller papper för synskadade kandidater
  • Braille tryckta tester på papper, för synskadade kandidater
  • Stöd för kandidater med hörselnedsättning genom text manus av röst sektioner på video eller avatar tester

Om du har ett funktionshinder som du tror kan påverka bedömningen, är det i ditt intresse att göra rekryterings organisationen medveten om detta så tidigt som möjligt i ansökningsprocessen.
Till exempel, om du har blivit inbjuden till ett bedömningscentrum och du har ett funktionshinder som kan påverka din prestation i någon av de nämnda övningarna, diskutera saken med organisationen i förväg. Om du har speciella önskemål är det också lämpligt att förklara detta i förväg.Organisationen kan då göra lämpliga anpassningar, som kan hjälpa dig att visa dem hur bra du egentligen är. Om du inte låter dem veta förrän dagen av Simuleringsövningen är det troligt att de kommer att vara mer begränsade i vilka anpassningar de kan göra snabbt och utan förberedelse.

Lagen och riktlinjer kring vad arbetsgivare och rekryteringsorganisationer borde,  och behöver göra, för att tillgodose dina önskemål skiljer sig från land till land, så det är viktigt för dig att veta vilka bestämmelser som finns där du befinner dig. Till exempel i Storbritannien regleras detta i jämställdhetslagen 2010, vilket innebär en skyldighet för arbetsgivare och rekryterare att göra rimliga justeringar för sökande med funktionshinder i varje skede av rekryterings processen.
Du hittar mer information om jämställdhetslagen 2010 på :  www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/equality-act.

Om du är osäker på vilket stöd du ska be om, kan du använda ClearTalents.com, som är gratis och drivs av Clear Company, för att hjälpa dig definera ditt eget  behov av stöd. En enkel online-enkät, som är fullt tillgänglig, frågar om du kan stödjas med hjälp av telefon,  dator, penna och papper,  eller med resor  till och från bedömningen processen.Kanske finns det saker som kan hjälpa dig att prestera bättre i ansikte mot ansikte möten, som en läsare för att förklara förfaranden för bedömning, eller en tolk för att hjälpa dig att förstå instruktioner. Oavsett dina omständigheter, kommer ClearTalents.com att hjälpa dig   identifiera det stöd du ska be om vid  en bedömnings process.