Additional Privacy Notice Links

Privacy en SHL

PRIVACYKENNISGEVING VAN SHL VOOR WEBSITES EN ZAKELIJKE CONTACTPERSONEN

Ingangsdatum: 18 november 2020

Versienummer: 4.1

WIJZIGINGEN AAN DEZE KENNISGEVING: Om aan de orde te stellen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie het EU-VS Privacy Shield in juli 2020 ongeldig verklaarde en dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie.

1. DEZE PRIVACYKENNISGEVING

1.1 Onze Privacykennisgeving

SHL neemt zijn toewijding aan de bescherming van privacy- en persoonlijke gegevens zeer serieus. Lees deze Privacykennisgeving (de Kennisgeving) zorgvuldig door. De verklaring bevat informatie over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1.2 Bedrijven van SHL waarop de Kennisgeving betrekking heeft

Als we in deze Kennisgeving ‘we/wij‘, ‘ons/onze‘ of ‘SHL‘ gebruiken, verwijzen we hiermee naar SHL Global Management Limited en alle bedrijfsonderdelen van onze groep. Deze Kennisgeving beschrijft hoe wij als gegevensbeheerder persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Ook vindt u meer informatie over uw opties en rechten in relatie tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie.

1.3 Op de informatie van welke personen heeft deze Kennisgeving betrekking?

Deze Kennisgeving beschrijft onze werkwijzen ten aanzien van het gebruik van de persoonlijke gegevens van:

 • werknemers van zakelijke klanten en van leveranciers aan onze hele groep bedrijven en andere externe partijen (zakelijke contactpersonen); en

andere personen die (1) onze websites bezoeken, zoals shl.com, of andere websites van SHL die gekoppeld zijn aan deze Privacykennisgeving, met inbegrip van gebruikers die zich registreren voor een account van TalentCentral (websitegebruikers) of (2) een bezoek brengen aan de pagina’s van SHL op socialemediasites.

Met TalentCentral verwijzen we naar de volgende domeinen: talentcentral.us.shl.com, talentcentral.eu.shl.com, talentcentral.au.shl.com, or talentcentral.cn.shl.com

Deze Kennisgeving is van kracht als u de informatie rechtstreeks aan ons hebt verstrekt of als we deze uit een andere bron hebben ontvangen, zoals een derde.

Onze websites bevatten zakelijke informatie en zijn specifiek bedoeld en ontworpen voor gebruik door volwassenen. We vragen personen jonger dan 18 jaar niet bewust om persoonlijke gegevens en we verzamelen die niet.

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op de gegevens verzameld via de systemen van SHL voor talentassessments, waarvoor de voorwaarden gelden van de specifieke Kennisgeving over gegevensbescherming (‘DPN’, Data Protection Notice), die aan het begin van elk assessment is opgenomen.

2. ZAKELIJKE CONTACTPERSONEN

2.1 De herkomst van zakelijke contactgegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens van onze zakelijke contactpersonen rechtstreeks of via de volgende bronnen:

 • Verwijzingen van derden;
 • Het proces voor onboarding van onze verkopers;
 • Controle- en verificatieprocessen van klanten, zoals due-diligenceonderzoek;
 • Marketingmaterialen, zoals nieuwsbrieven, whitepapers, trainingen en andere evenementen;
 • Openbare bronnen, zoals socialemediasites, telefoonboeken, kranten, internetsites, registers of openbare bronnen.

2.2 De persoonlijke gegevens die we verzamelen over zakelijke contactpersonen

De categorieën van informatie die we verzamelen over zakelijke contactpersonen:

 • Persoonlijke gegevens, waaronder naam, kantooradres, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen, positie, niveau, afdeling en werkgebied, en gegevens van de werkgever, waaronder de naam en de branche van de organisatie;
 • Financiële gegevens, waaronder de jaaromzet en betalingsgegevens;
 • De verstrekte of gekochte services;
 • Getuigenissen;
 • Communicatie met onze zakelijke contactpersonen;

Aanmeldings- en andere accountgegevens en informatie over het gebruik van deze services;

 • Vastgelegde afbeeldingen, zoals foto’s van evenementen, video’s en beelden van bewakingscamera’s;
 • Informatie afkomstig uit openbare bronnen; en
 • Alle andere persoonlijke gegevens die worden verstrekt door zakelijke contactpersonen tijdens de uitwisseling van berichten met ons.

2.3 Hoe we de persoonlijke informatie gebruiken die we verzamelen over zakelijke contactpersonen

We gebruiken deze informatie voor bepaalde activiteiten, zoals:

 • De bedrijfsvoering soepel laten verlopen door te communiceren met zakelijke klanten, bijvoorbeeld over de services die we verstrekken of om te reageren op vragen;
 • Relaties met klanten en leveranciers opzetten, onderhouden en uitbreiden;
 • Bedrijfsplanning;
 • Aan een transactie voldoen die is gestart door een zakelijke contactpersoon;
 • Een transactie uitvoeren die is gestart door een bedrijf aangesloten bij de SHL-groep, zoals de aanschaf van voorraad of apparatuur;
 • Account- en financiële informatie bijhouden over bedrijven of andere activiteiten die worden uitgevoerd door SHL;
 • Beslissen of iemand geschikt is als klant of leverancier;
 • Bedrijfsontwikkeling, bijvoorbeeld door informatie te verzenden die wat ons betreft relevant kan zijn voor zakelijke contactpersonen, zoals nieuwsbrieven en informatie over toekomstige evenementen, en om getuigenissen van klanten op onze websites te zetten;
 • Voor interne analyses en onderzoeken waarmee we onze producten en services verbeteren;
 • Administratieve informatie verzenden, waaronder kennisgevingen over producten, services of beleidswijzigingen; en
 • Frauduleuze of illegale activiteiten vermijden, detecteren, beperken en onderzoeken.

2.4 Waarom we de persoonlijke informatie van zakelijke contactpersonen gebruiken

We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • De informatie is nodig om te voldoen aan onze verplichtingen of om onze rechten uit te oefenen conform onze contracten met klanten of leveranciers;
 • De informatie is nodig om wettelijke of regelgevende voorschriften na te leven die op ons van toepassing zijn;
 • Er is voor ons sprake van een legitiem zakelijk belang om:
 • ons bedrijf en merk te beheren;
 • onze producten en services te verstrekken en verbeteren;
 • ons bedrijf te exploiteren;
 • onze zakelijke contactpersonen op de hoogte te houden van producten en services waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn.

In bepaalde omstandigheden, zoals ten aanzien van marketing, is de toestemming van een zakelijke contactpersoon vereist uit hoofde van toepasselijke wetgeving. In dergelijke gevallen hebben zakelijke contactpersonen het recht om hun toestemming in te trekken door contact op te nemen met de functionaris van SHL voor wereldwijde gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer).

Als een zakelijke contactpersoon meer informatie nodig heeft over onze legitieme belangen ten aanzien van hun persoonlijke gegevens, dan nemen ze contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

Indien een zakelijke contactpersoon geen persoonlijke gegevens verstrekt, is het voor ons in bepaalde gevallen niet mogelijk te voldoen aan onze verplichtingen conform het contract, of kunnen we de producten en services niet aan de klant verstrekken. We geven het door als er sprake is van deze situatie en wat de gevolgen zijn als de zakelijke contactpersoon de informatie niet doorgeeft.

3. WEBSITEGEBRUIKERS EN AAN HET WEB GERELATEERDE PRIVACYKWESTIES

3.1 Welke persoonlijke gegevens we verzamelen over websitegebruikers en bezoekers aan de socialemediapagina’s van SHL

We verzamelen de volgende categorieën van informatie over gebruikers van onze website en webpagina’s van SHL op socialemediasites, zoals Facebook, YouTube, LinkedIn, WeChat en Twitter:

 • Informatie die door gebruikers wordt verstrekt op onze website, zoals wanneer ze online een aankoop doen (bijv. hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens) of wanneer ze solliciteren op een vacature (meer informatie over de verzamelde gegevens tijdens ons wervingsproces is te vinden in onze Kennisgeving inzake werving);
 • Informatie die door gebruikers wordt toegevoegd aan blogs, openbare forums op onze sites, waaronder onze socialemediasites;
 • Informatie die door gebruikers wordt verstrekt wanneer ze met ons communiceren via WeChat (bijv. hun naam, e-mailadres, details van vragen die ze stellen);
 • Informatie die door gebruikers wordt verstrekt wanneer ze een profiel maken als dat vereist is om online blogs en openbare forums te gebruiken (bijv. hun naam en e-mailadres);
 • Technische informatie, waaronder het IP-adres, het type/de instellingen van de hardware en browser, en informatie over het besturingssysteem en de details van de webpagina’s die u bezoekt en links waarop u klikt (waaronder acties die u onderneemt via onze websites, services of e-mails) in overeenstemming met onze Kennisgeving inzake cookies;
 • Adverteerinformatie (zoals de grootte van/het type advertentie, het aantal weergaven van de advertentie, de locatie/indeling van de advertentie, gegevens over interactie met de advertentie).

3.2 Hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken van websitegebruikers en bezoekers aan de socialemediapagina’s van SHL

We gebruiken de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze website en de webpagina’s van SHL op socialemediasites, zoals Facebook, YouTube, LinkedIn en Twitter voor bepaalde activiteiten, waaronder:

 • De ervaring met onze website afstemmen;
 • Producten en services aanbieden die door websitegebruikers zijn opgevraagd;
 • Reageren op vragen die door websitegebruikers worden gesteld;
 • De website beheren, technische problemen met de website vaststellen, klachten onderzoeken en klantenservice verzorgen;
 • Websitegebruikers en individuen toegang geven tot informatie en aanbiedingen over producten en services op onze webpagina’s en socialemediasites die voor hen relevant kunnen zijn; en
 • Content op sociale media bijhouden om relaties te beheren met onze klanten en om ons bedrijf en ons merk te promoten; en
 • Statistische en trendanalyses uitvoeren om zo de ervaring van gebruikers en de prestaties van onze website te verbeteren.

3.3 Waarom we de persoonlijke gegevens gebruiken van websitegebruikers en bezoekers aan de socialemediapagina’s van SHL

We gebruiken de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze website en de webpagina’s van SHL op socialemediasites, zoals Facebook, YouTube, LinkedIn en Twitter voor de volgende doeleinden:

 • De informatie is nodig om wettelijke of regelgevende voorschriften na te leven die op ons van toepassing zijn;
 • Er is voor ons sprake van een legitiem zakelijk belang om:
 • Ons merk en ons bedrijf te promoten via onze website en via socialemediatoepassingen;
 • Pogingen tot schending van de beveiliging van onze websites bij te houden, te onderzoeken en te rapporteren;
 • Ondersteuning te verstrekken en te reageren op vragen;
 • De prestaties en de ervaring van gebruikers te verbeteren ten aanzien van onze websites;
 • Onze sites en socialemediapagina’s te beheren.

Als websitegebruikers of personen die onze webpagina’s op socialemediasites bezoeken meer informatie willen over onze legitieme belangen ten aanzien van hun persoonlijke informatie, dan kunnen ze contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Indien een websitegebruiker geen persoonlijke gegevens verstrekt (bijvoorbeeld ten aanzien van onze online services), is het voor ons in bepaalde gevallen niet mogelijk te voldoen aan onze verplichtingen conform het contract, of kunnen we de producten en services niet aan de klant verstrekken. We geven het door als er sprake is van deze situatie en wat de gevolgen zijn als de gebruiker van de website/socialemediasite de gegevens niet doorgeeft.

4. TALENTCENTRAL-GEBRUIKERS

4.1 De persoonlijke informatie die we verzamelen over gebruikers van TalentCentral

De categorieën van informatie die we verzamelen over gebruikers van TalentCentral.com:

 • Informatie over accountregistratie: Als u zich registreert voor TalentCentral, verzamelen we de benodigde informatie om u te registreren voor een account op TalentCentral (waaronder uw naam, e-mailadres, wachtwoord, geslacht, land/regio)
 • Als u een assessment voor SHL voltooit via TalentCentral, wordt u mogelijk ook gevraagd ons aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken. U ontvangt een bijkomende kennisgeving over gegevensbescherming voor de verzameling van alle aanvullende persoonlijke gegevens.

4.2 Hoe we de persoonlijke gegevens van gebruikers van TalentCentral gebruiken

We gebruiken persoonlijke gegevens van gebruikers van TalentCentral voor bepaalde activiteiten, zoals:

 • Onze producten en services verstrekken zoals deze worden aangeboden via de interfaces voor onze producten; en
 • Gebruikers een enkele identiteit geven op TalentCentral.

4.3 Waarom we de persoonlijke informatie van gebruikers van TalentCentral gebruiken

We gebruiken persoonlijke informatie van gebruikers van TalentCentral voor de volgende doeleinden:

 • We verzamelen met uw toestemming uw accountregistratie om de site TalentCentral te exploiteren en om onze services aan u te verstrekken, met inbegrip van
  • Verificatie van uw toegang tot een account van TalentCentral
  • Communicatie met u over uw account van TalentCentral
  • Als u dit instelt, kunt u uw account van TalentCentral koppelen aan een externe website (zoals Facebook of Google)
 • We verzamelen gegevens over het land waar u woont omdat we legitieme belangen hebben om wetgeving na te leven die van toepassing is op SHL, en dan met name Amerikaanse wetgeving voor handelssancties.

Als websitegebruikers geen vereiste persoonlijke gegevens verstrekken (bijvoorbeeld in verband met een registratie voor een account op TalentCentral), zijn we in bepaalde gevallen mogelijk niet in staat hen toegang te verlenen tot TalentCentral. We geven het door als er sprake is van deze situatie en wat de gevolgen zijn als de gebruikers van TalentCentral de informatie niet doorgeven.

4.4 Informatie die we verzamelen via externe sites

We kunnen ook informatie over u verzamelen via andere bronnen, bijvoorbeeld als u een account op TalentCentral maakt of u hierbij aanmeldt via een andere externe website, zoals Facebook of Google. We ontvangen informatie van de door u geselecteerde externe serviceprovider (zoals uw naam en e-mailadres) via de autorisatieprocessen die door deze externe serviceproviders worden gebruikt. De informatie die we ontvangen is afhankelijk van de services die u toestemming geeft en de eventuele beschikbare opties.

Door via uw account van Facebook of Google toegang te krijgen tot TalentCentral, erkent u dat Facebook of Google bepaalde gegevens uit de bovenstaande paragraaf deelt met SHL met het oog op de verificatie om u veilig toegang te geven tot TalentCentral. U kunt via uw account van Facebook of Google deze toestemming intrekken. Deze informatie wordt beschouwd als accountgegevens van SHL om u TalentCentral te laten gebruiken.

U kunt de koppeling tussen uw account van Facebook of Google en uw account van TalentCentral te allen tijde opheffen via de privacy-instellingen van uw Facebook- of Google-account. Facebook of Google kan u ook om toestemming vragen om bepaalde andere gegevens te delen met SHL, waaronder, maar niet beperkt tot uw naam, profielafbeelding, informatie uit uw openbare profiel en e-mailadres. Zodra u deze toestemming hebt gegeven, wordt de opgevraagde informatie gedeeld met SHL. SHL kan deze informatie gebruiken om u services te leveren. De gedeelde informatie blijft gekoppeld aan uw profiel van TalentCentral totdat u deze aanpast of verwijdert.

LET OP: OP UW RELATIE MET FACEBOOK, GOOGLE OF ANDERE EXTERNE WEBSITES IS UITSLUITEND UW OVEREENKOMST MET EEN DERGELIJKE EXTERNE WEBSITE VAN TOEPASSING.

5. Gegevens delen

We kunnen persoonlijke informatie van zakelijke contactpersonen en gebruikers van websites/sociale media als volgt bekendmaken aan derden:

 • aan bedrijven uit de SHL-groep om de gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden;
 • zakelijke partners en andere professionele dienstverleners (bijv. accountants en juristen);
 • aan leveranciers en/of aanbieders van goederen en diensten, en andere externe partijen die namens ons databases en andere IT-systemen van zakelijke contactpersonen bijhouden of onderhouden, zoals de leveranciers van de IT-systemen die we gebruiken om persoonlijke gegevens te verwerken, of die andere technische diensten verstrekken;
 • aan externe wederverkopers van de service van SHL en/of aan partijen die waardetoevoegende services verstrekken;
 • aan competente autoriteiten, zoals belastinginstanties, rechtbanken, regelgevende instanties en beveiligingsdiensten of wetshandhavende instanties, als dit vereist is, wettelijk verplicht is of als wij dit noodzakelijk achten;
 • conform toepasselijke wetgeving in het geval dat SHL fuseert, wordt verkocht of in het geval van een overdracht van onze middelen of een deel hiervan (waaronder bij een faillissement), of in het geval van andere bedrijfswijzigingen, in verband met een dergelijke transactie;
 • SHL kan op zichzelf of in samenwerking met derden webinars, downloads van whitepapers of andere services aanbieden in verband met het aanbod of de services van SHL. We delen uw contactgegevens en uw belangstelling voor deze producten of services conform toepasselijke wetgeving met derden, zodat zij contact met u kunnen opnemen;
 • SDL kan in speciale omstandigheden informatie bekendmaken indien we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) onze rechten of eigendommen te beschermen en verdedigen; (b) naleving van de voorwaarden van de website af te dwingen; (c) de belangen van onze gebruikers of anderen te beschermen; en
 • SHL kan ook gecombineerde of anonieme informatie delen met derden, waaronder adverteerders, investeerders en partners. De gecombineerde of anonieme gegevens bevatten geen informatie waaruit uw identiteit rechtstreeks kan worden afgeleid.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT

We kunnen de door ons verzamelde persoonlijke gegevens over onze zakelijke contactpersonen en gebruikers van onze websites/sociale media overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en/of Zwitserland, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten en/of landen die geen wetgeving voor gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig is aan die van de EU, het VK en Zwitserland, en naar landen waar we gevestigd zijn. De privacywetgeving in deze landen biedt mogelijk niet dezelfde bescherming als die in het land waar u woont. De informatie kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER, het VK of Zwitserland dat voor ons werkt, of door een van onze partnerbedrijven.

Om uw persoonlijke gegevens op toereikende wijze te beveiligen in overeenstemming met wetgeving voor gegevensbescherming van de EU, het VK en Zwitserland, is op de overdracht van deze informatie een contract van toepassing dat modelcontractbepalingen bevat die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in overeenstemming met Artikel 46(2)(c) van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens worden alleen overgedragen naar rechtsgebieden die buiten de reikwijdte van de AVG vallen als de passende beveiligingsmaatregelen van de AVG van kracht zijn. SHL zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens beschermd zijn en dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

PRIVACY SHIELD: SHL zal haar Privacy Shield-certificering handhaven, maar is niet afhankelijk van het EU-VS Privacy Shield om gegevens afkomstig van de EER of het VK naar de VS over te dragen. De kennisgeving van SHL over het Privacy Shield vindt u hier of via www.shl.com/privacyshield

Voor klachten van gegevenssubjecten uit de EU, het VK of Zwitserland die niet rechtstreeks door SHL kunnen worden opgelost, werkt SHL samen met Europese autoriteiten voor gegevensbescherming (DPA’s, data protection authorities) en de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (Commissaris). Het volgt de informatie en het advies op van de autoriteiten voor gegevensbescherming en/of de Commissaris ten aanzien van dergelijke niet-opgeloste klachten. U kunt contact opnemen met de relevante autoriteit voor gegevensbescherming via deze link. Voor contact met de Commissaris klikt u hier.

Als u meer informatie wilt over de hierboven genoemde beveiligingsmaatregelen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

7. BEWAARTERMIJNEN

We bewaren uw gegevens zolang redelijkerwijs noodzakelijk is om onze services aan u te verstrekken, te voldoen aan juridische, belastingtechnische, boekhoudkundige of rapportagerichtlijnen, en om ons te beschermen en verdedigen tegen wettelijke claims. De termijn is afhankelijk van diverse factoren, zoals of u zich hebt geregistreerd voor een account bij ons en of u akkoord bent gegaan met ontvangst van onze marketingberichten.

Hebt u meer informatie nodig over hoelang we uw persoonlijke gegevens bewaren, dan neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

8. RECHTEN VAN GEGEVENSSUBJECTEN

We hebben de rechten op een rijtje gezet die u hebt ten aanzien van uw Persoonlijke gegevens, alsmede hoe u hiervan gebruik kunt maken. Op deze rechten zijn in wettelijk opzicht uitzonderingen van toepassing. Ze gelden alleen voor bepaalde soorten gegevens of verwerkingsmethoden. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

8.1 De rechten

 • Toegang: U kunt ons vragen of we uw gegevens verwerken. Indien dat het geval is, kunt u vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens.  U ontvangt dan een exemplaar van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren samen met wat aanvullende informatie.
 • Correctie: U kunt verzoeken dat onvolledige of onnauwkeurige informatie die we over u bewaren wordt gecorrigeerd.
 • Verwijdering: U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen. Er zijn wel bepaalde uitzonderingen waarin we een verzoek om verwijdering kunnen weigeren, bijvoorbeeld als de persoonlijke gegevens vereist zijn om wetten na te leven of in verband staan met claims.
 • Beperking: U kunt ons vragen de verwerking van een deel van uw persoonlijke gegevens te onderbreken, bijvoorbeeld als u wilt controleren of de gegevens kloppen, of als u wilt weten wat de reden van de verwerking is.
 • Overdracht: U kunt vragen om de overdracht van een deel van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij.
 • Bezwaar: Als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van legitieme belangen (of als een derde legitieme belangen heeft), kunt u hier bezwaar tegen maken.  We kunnen de verwerking van uw gegevens mogelijk wel voortzetten op basis van onze legitieme belangen of in zoverre dit relevant is ten aanzien van wettelijke claims.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, specifiek in de lidstaat van de Europese Unie waar u woonachtig bent, waar wij gevestigd zijn of waar er sprake zou zijn van inbreuk op de wetgeving voor gegevensbescherming.

8.2 Directe marketing

U kunt zich altijd afmelden voor onze directe marketing.  U doet dit door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of door te klikken op de knop Afmelden in ons bericht aan u.

9. OVERIGE

9.1 Beveiliging

We werken met technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het verlies of de ongeoorloofde inzage van uw persoonlijke gegevens te vermijden. We trainen onze medewerkers in de juiste omgang met persoonlijke gegevens. Hoewel we onze maximaal inspannen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen, kunnen we de veiligheid van de informatie die via internet wordt verzonden niet garanderen. Als u denkt dat uw interactie met ons niet meer veilig is, stelt u ons hiervan meteen op de hoogte door contact met ons op te nemen via de onderstaande methode.

9.2 Lnks

Onze Website kan links bevatten naar websites die niet van SHL zijn. We beheren de content, beveiliging en de privacyrichtlijnen en -praktijken van deze websites niet en zijn hier niet verantwoordelijk voor.

SHL moedigt alle gebruikers aan het privacybeleid van deze sites te lezen om vast te stellen hoe ze persoonlijke gegevens beschermen en gebruiken.

9.3 Wijzigingen aan deze Kennisgeving

Van tijd tot tijd wordt deze Kennisgeving aangepast.

Als iets belangrijks aan deze Kennisgeving wordt veranderd (de informatie die we verzamelen, hoe of waarom we die gebruiken), plaatsen we gedurende een redelijke periode na de verandering een prominente link naar de Kennisgeving op de Website.

Als u toegang wilt tot een eerdere versie van deze Kennisgeving, klikt u op de link naar gearchiveerde beleidsdocument boven aan deze pagina. U kunt ook contact met ons nemen via de onderstaande contactgegevens.

9.4 Contact met ons opnemen

Hebt u vragen over onze Kennisgeving? Neem dan contact met ons op via: dpo@shl.com of stuur een brief naar:

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte en Zwitserland:

SHL Nederland BV
T.a.v. Global Data Protection Officer,
Secoya Building 5e verdieping
Papendorpseweg 99
3528 BJ Utrecht
Nederland

Voor alle overige gebruikers:

SHL Group Ltd
T.a.v. Global Data Protection Officer
The Pavilion
1 Atwell Place, Thames Ditton
Engeland    KT7 0NE
Verenigd Koninkrijk