To access this notice for specific regions or countries, please click on the links below.

Customer Satisfaction Data Protection Notice (Norwegian)

Innledning til personvernerklæringen

Les gjennom denne personvernerklæringen («erklæringen») for å fortsette. Den beskriver hvordan og hvorfor arbeidsgiveren din og SHL samler inn personlige opplysninger om deg. Begreper som ikke er beskrevet på denne siden, finner du i definisjonene som følger med erklæringen.

Les hele erklæringen nøye.

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, kan du sende en e-post til dataquestions@shl.com.


Personvernerklæring

Erklæringen ble sist oppdatert onsdag fredag 7. februar 2020.

1 Hvem er vi

Denne erklæringen beskriver hvordan SHL Group Limited of The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey KT7 0NE, England (sammen, SHLvi eller oss) bruker opplysningene dine innhentet gjennom denne elektroniske spørreundersøkelsen.

SHL vil behandle og samle inn informasjon om deg når du fullfører en undersøkelse om kundetilfredshet fra SHL(«spørreundersøkelse») i samsvar med denne erklæringen. Noe informasjon er personlige opplysninger («personlige opplysninger») om deg eller som vi kan bruke til å identifisere deg.

Denne erklæringen dekker også oss, og våre tilknyttede selskaper, der vi er datakontrolleren. Hvert gruppeselskap er en datakontroller, og vi har laget en liste over dem her.

Del 2 beskriver hvordan SHL bruker opplysningene dine: hva som samles inn, hvordan det samles inn, hvordan det brukes, hvorfor det brukes, hvem det deles med og hvilke rettigheter du har.

Del 3 gir ytterligere informasjon om hvem vi deler dataene dine med og en oversikt over rettighetene dine i henhold til personvernlovgivningen.

2 SHL som datakontroller

Når du fyller ut en spørreundersøkelse, bruker vi de personlige opplysningene som du har gitt oss som del av å motta tjenester fra oss, og vi bruker disse personlige opplysningene for formålene beskrevet nedenfor. Vi vil være datakontrolleren når det gjelder denne informasjonen, og vi vil være ansvarlige for de personlige opplysningene dine. Dette inkluderer også formålene som informasjonen samles inn for og brukes til.

Hvis du har spørsmål om hvordan SHL behandler dataene dine i rollen som datakontroller, kan du kontakte SHLs personvernansvarlige (Data Protection Officer – DPO) på dpo@shl.com eller via kontaktopplysningene i slutten av denne erklæringen.

Dette samler vi inn

Vi samler inn og behandler datakategoriene som beskrevet nedenfor. Datakategoriene som samles inn om deg, varierer avhenger av typen spørreundersøkelse. Det er ikke sikkert at alle datakategoriene nedenfor samles inn om deg. Hvis du har spørsmål om hvordan SHL behandler dataene dine i rollen som datakontroller, kan du kontakte SHLs personvernansvarlige (Data Protection Officer – DPO) på dpo@shl.com eller via kontaktopplysningene i slutten av denne erklæringen.

Dette samler vi inn

Informasjon som du gir oss når du ba om tjenester fra oss, som er nødvendige for å tilby deg mulighet til å delta i en spørreundersøkelse, inkludert:

i. «Deltakerdata», som inkluderer:

 • navn
 • e-postadresse
 • bostedsland

ii. «Undersøkelsesdata», som er svarene dine på spørreundersøkelsen.

Dette inkluderer spørsmål om forretningsresultater som er identifisert som viktige for tjenestene vi leverer til deg, som for eksempel:

 • Kundeerfaring – løsning, hastighet på svar, agentens kunnskap og inntrykk av SHL
 • Uanstrengt erfaring (CES) – hvor enkelt det var for SHL å behandle forespørselen din
 • Net Promoter Score (NPS) – forståelse av lojaliteten i kundeforholdene våre
 • Kontinuerlige forbedringer – forståelse av hvilke forbedringer som driver effektivitet og løser problemene dine raskere, med bedre nøyaktighet, og for å jobbe for å være markedsledende

Vi bruker undersøkelsesdataene til å generere en aggregert oversikt over svarene på spørreundersøkelsen fra deg og andre respondenter der individuelle svar ikke kan identifiseres («undersøkelsesrapport»).

Slik bruker vi bruker disse dataene

Vi bruker deltakerdata til å invitere deg til å fylle ut en undersøkelse. Deretter anonymiserer vi en kombinasjon av deltakerdata og undersøkelsesdata:

 1. for å kombinere undersøkelsesdataene dine med andres svar for å lage en anonymisert undersøkelsesrapport, og
 2. for å forbedre, justere, administrere og levere tjenestene våre.

Derfor bruker vi dem

SHL bruker den aggregerte undersøkelsesrapporten fordi vi har en legitim interesse i å forbedre tjenestene våre.

Hvis du trenger mer informasjon om våre legitime interesser når det gjelder de personlige dataene dine, kan du kontakte SHLs personvernansvarlige (Data Protection Officer – DPO) på dpo@shl.com eller via kontaktopplysningene i slutten av denne erklæringen.

Vi behandler også de personlige opplysningene dine hvis dette er nødvendig ved en rimelig forespørsel fra politi- eller reguleringsmyndigheter, -organer eller -kontorer eller til forsvar mot et juridisk krav mot oss.

Hvor lenge vi oppbevarer dem

Vi oppbevarer undersøkelsesdataene dine for våre egne formål i anonymisert form i maksimalt sju år.  Vi vil ikke slette de personlige opplysningene dine hvis de er relevante for en etterforskning eller en tvist. De vil bli oppbevart til saken er fullstendig løst.

Vi oppbevarer bostedsland i sju år.

Hvor de personlige opplysningene dine vil bli oppbevart

Vi lagrer de personlige opplysningene dine i datasentre i Tyskland og sikkerhetskopierer dem til Irland. SHLs tilknyttede selskaper overfører også personlige opplysninger innenfor EØS.

I tillegg overføres de personlige opplysningene dine til USA, India, Sør-Afrika og Storbritannia («SHLs databehandlingsanlegg utenfor EØS»), der et begrenset antall ansatte på kontorene våre, i tillegg til tiltrodde tredjeparts- og tjenesteleverandører, vil ha tilgang til personlige opplysninger for å kunne levere tjenestene sine. Fordi SHLs databehandlingsanlegg utenfor EØS er i land som ikke har tilsvarende lover om personvern som de som gjelder i EØS, har vi en intragruppeavtale, signert av alle SHLs tilknyttede selskaper. Denne avtalen inneholder EUs standard kontraktklausuler som har blitt godkjent av EUs datavernmyndigheter for overføring av data utenfor EØS. Tredjepartsleverandørene og tjenesteleverandørene våre må også signere standard kontraktklausuler i samsvar med artikkel 46 i den generelle forordningen om personvern. Alle SHLs tilknyttede selskaper har de samme tekniske, fysiske og administrative sikkerhetsforanstaltningene og må overholde våre prosedyrer og retningslinjer for beskyttelse av data, samt gjeldende lover og vilkår som regulerer innsamling og bruk av personlige opplysninger.

Du kan be om å få kopier av myndighetsgodkjente SKK-er fra SHLs personvernansvarlig (Data Protection Officer – DPO) på dpo@shl.com eller via kontaktopplysningene i slutten av denne erklæringen.

Når deler vi personlige opplysninger

Nedenfor har vi beskrevet i hvilke omstendigheter vi deler dataene dine med tredjeparter:

 • Vi deler undersøkelsesrapporten internt i gruppeselskapene våre når dette er nødvendig for å utføre vedlikehold og levere støttetjenester slik at vi kan fortsette å forbedre tjenestene som vi leverer på tvers av gruppen.
 • Vi deler også opplysningene dine med våre tiltrodde leverandører av tredjepartstjenester, inkludert Qualtrics, vår leverandør av verktøy for spørreundersøkelser, samt våre leverandører av IT-tjenester og nettskyplattformen. Tjenesteleverandørene våre må overholde standardene våre for behandling av informasjon og sikkerhet.

3 Deling av data og datarettigheter

Deling av data

Arbeidsgiveren og SHL som datakontroller vil dele dataene med følgende tredjeparter i følgende omstendigheter:

 • Hvis vi diskuterer salg eller overføring av deler av eller hele virksomheten vår, overføres personlige opplysninger til potensielle kjøpere under rimelige vilkår for konfidensialitet.
 • Hvis vi omorganiseres eller selges, overføres personlige opplysninger til en kjøper som kan fortsette å levere tjenester til deg.
 • Hvis vi blir bedt om det i henhold til lovgivning eller forskriftsmessige regler eller praksis som vi følger, eller hvis vi blir bedt om det av en offentlig eller reguleringsmyndighet – for eksempel politiet.
 • Hvis vi forsvarer et juridisk krav, overføres de personlige opplysningene dine hvis dette er nødvendig i forbindelse med å forsvare et slikt krav.

Datarettigheter

Nedenfor har vi beskrevet rettighetene du har over de personlige opplysningene dine og hvordan du kan utøve dem. Det gjelder unntak for disse rettighetene, og de gjelder bare for enkelte typer informasjon eller behandling.  Når det gjelder personlige opplysninger der vi er datakontrolleren, kan du utøve rettighetene dine ved å kontakte SHLs personvernansvarlige (Data Protection Officer – DPO) på dpo@shl.com eller via kontaktopplysningene i slutten av denne erklæringen.

 1. Retten til å trekke tilbake samtykke: Der vi har innhentet samtykke for noen av måtene vi bruker opplysningene dine på, kan du når som helste trekke tilbake samtykket ved å kontakte SHLs personvernansvarlige (Data Protection Officer – DPO) på dpo@shl.com eller via kontaktopplysningene i slutten av denne erklæringen.
 2. Du kan be oss om å bekrefte om vi behandler de personlige opplysningene dine, og hvis vi gjør det, kan du be oss om å få tilgang til de personlige opplysningene dine, samt informasjon om hvorfor dataene dine brukes og til hvilke formål.
 3. Du kan be oss om å rette opp de personlige opplysningene dine som vi oppbevarer hvis de inneholder feil.
 4. Du kan be oss om å slette de personlige opplysningene dine.
 5. Du kan be oss om å begrense hvordan vi bruker de personlige opplysningene dine.
 6. Du kan be oss om å hjelpe deg med å flytte enkelte deler av opplysningene dine til andre selskaper. For å hjelpe deg med det, har du rett til å be om at vi eller arbeidsgiveren gir de personlige opplysningene dine i et maskinlesbart format til et annet selskap.
 7. Du kan be oss om å slutte å bruke de personlige opplysningene dine i enkelte tilfeller. Dette gjelder når vi behandler de personlige opplysningene dine basert på en legitim interesse (eller fra en tredjepart), og du kan innvende mot behandlingen basert på dette. Imidlertid vil vi ha retten til å fortsette å behandle opplysningene dine basert på våre overveiende legitime interesser.

Du har også rett til å sende en klage til et overvåkende organ. Når vi er datakontrolleren, kan du kontakte UK Information Commissioner’s Office eller lokale personvernmyndigheter i jurisdiksjonen din.

Spørsmål eller klager

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, kan du kontakte SHLs personvernansvarlige (Data Protection Officer – DPO) på dpo@shl.com eller via kontaktopplysningene i slutten av denne erklæringen.

Endringer av erklæringen

Denne erklæringen endres fra tid til annen. Hvis vi endrer noe som er viktig i denne erklæringen (informasjonen som vi samler inn, hvordan vi bruker den eller hvorfor), vil vi publisere en godt synlig lenke i et fornuftig tidsrom etter endringen.

Hvis du ønsker tilgang til tidligere versjoner av denne erklæringen, kontakt SHLs personvernansvarlige (Data Protection Officer – DPO) på dpo@shl.com eller via kontaktopplysningene i slutten av denne erklæringen.

Andre retningslinjer

Sikkerhet

Vi forplikter oss til å sørge for at personopplysningene dine er trygge. Vi har gjennomført fysiske, tekniske og administrative tiltak for å bidra til å hindre uautorisert tilgang til eller bruk av opplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetstiltakene våre, kan du lese vår sikkerhetspolicy.

Sanksjoner

SHLs produkter og tjenester er underlagt amerikanske lover om sanksjoner. Forbudte individer eller personer som bor i enkelte land (Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria), kan derfor ikke delta i spørreundersøkelser på våre systemer. Kontakt oss på dataquestions@shl.com hvis du har spørsmål.

Kontaktopplysninger for SHLs personvernansvarlig:

E-postadresse: dpo@shl.com

Postadresse: Data Protection Officer, SHL Group Ltd, The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 0NE, England.