SHL on sitoutunut tukemaan hakijoita, joilla on erityistarpeita, ja jotka hakevat töitä arviointiemme avulla. Suurin osa arvioinneistamme voidaan muokata sopimaan paremmin henkilöille, joilla on esimerkiksi näkö- tai kuulovamma, liikkumisvaikeuksia, oppimisvaikeuksia tai mielenterveysongelmia. Autamme rekrytoijia neuvomalla ja muokkaamalla arviointeja tehdäksemme testeistä niin sujuvat ja reilut kuin mahdollista. Jos koet, että sinulla on vamma tai erityistarve, varmista mahdollisimman aikaisin, että arvioijasi on tietoinen siitä, jotta he voivat keskustella arvioinnista ja mahdollisista siihen tehtävistä muutoksista kanssasi.

Mahdolliset muokkaukset voivat olla esimerkiksi:

  • Näytönlukijaohjelma näkövammaisille hakijoille
  • Lisäaika lukihäiriöisille tai hienomotorisista vaikeuksista kärsiville hakijoille
  • Muokkauksia testien esitystapaan lukihäiriöisille tai näkövammaisille hakijoille
  • Suuri fonttikoko näytöllä tai paperilla näkövammaisille hakijoille
  • Videotekstitykset tai hahmoperusteiset testit kuulovammaisille hakijoille

Jos sinulla on vamma, jonka uskot vaikuttavan arviointiisi, on sinun etusi tehdä rekrytoiva organisaatio tietoiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hakuprosessia. Esimerkiksi, jos sinut on kutsuttu arviointikeskukseen ja sinulla on vamma, joka voi vaikuttaa suorituskykyysi missä tahansa harjoituksessa, keskustele asiasta rekrytoivan organisaation kanssa ennen arviointikeskusta. Myös mahdollinen erityistarve kannattaa kertoa etukäteen. Organisaatio voi sitten tehdä sopivat muokkaukset auttaaksesi sinua näyttämään todelliset kykysi. Jos et kerro etukäteen, mahdollisuudet nopeisiin, valmistelemattomiin muokkauksiin ovat paljon rajoitetummat.

Ohjeet ja lait siitä, mitä organisaatioiden pitää tehdä vastatakseen vaatimuksiisi vaihtelevat maittain, joten on tärkeää tietää paikalliset säännöt. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on laki Equality Act 2010, joka vaatii työnantajia ja rekrytoijia tekemään järkevät muokkaukset erityistarpeisille hakijoille kaikissa rekrytointiprosessin vaiheissa. Lisätietoa Equality Act 2010:stä osoitteessa www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/equality-act.